181. Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components analysis) για την αξιολόγηση των διαιτητών υδατοσφαίρισης
Author: Σκαλοχωρίτης, Μιχαήλ Α.
Format: pdf
Date: 04-2007
182. Στέγαση και ευρώ
Author: Μπαλιάκας, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 04-2007
183. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις ουρές αναμονής
Author: Μποζοβίτης, Δημήτριος Α.
Format: pdf
Date: 04-2007
184. Εισαγωγή 2ου πυλώνα (Επαγγελματικά ταμεία) στο υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα: ανάλυση - επιπτώσεις
Author: Μωϋσόγλου, Φίλιππος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2007
185. Ο.Γ.Α. - Διαδοχική ασφάλιση
Author: Σακκάς, Σωτήριος Στ.
Format: pdf
Date: 05-2007
186. Διαχείριση κινητής περιουσίας ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων: συγκριτική μελέτη αποδόσεων επενδύσεων ταμείων
Author: Αθανασίου, Αθανάσιος Δ.
Format: pdf
Date: 06-2007
187. Ανάλυση δεδομένων αποτελέσματος της μεθόδου "Scale and Root Planning" στην μείωση συγκέντρωσης μικροβίων στο στόμα σε ασθενείς που πάσχουν από περιοδοντίτιδα
Author: Σιδηροπούλου, Παρασκευή Ν.
Format: pdf
Date: 04-2007
188. Στατιστική διερεύνηση της εκπαιδευτικής αξίας των μελλοντικών καθηγητών μαθηματικών μέσης εκπαίδευσης ως προς την εν δυνάμει πρόσληψή τους
Author: Τετράδης, Νικόλαος Χρ.
Format: pdf
Date: 10-2007
189. Εφαρμογή της Gee μεθόδου σε επαναλαμβανόμενες δίτιμες μετρήσεις: συμπερασματολογία και έλεγχος υποθέσεων
Author: Χαραλάμπους, Άλκηστη Κ.
Format: pdf
Date: 12-2007
190. KEIRETSU: η οργανωτική δομή των εταιρειών στην Ιαπωνία και πως επηρεάζει τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα
Author: Μαξούτογλου, Αλίκη Ι.
Format: pdf
Date: 11-2007
191. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο Α.Ε.Π.
Author: Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Βασ.
Format: pdf
Date: 11-2007
192. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP και οι εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στην παραγωγή τροφίμων
Author: Μπελέχα, Χάιδω - Χαρούλα Ε.
Format: pdf
Date: 12-2002
193. Αξιολόγηση της μέσης εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών από τους μαθητές της B΄& Γ΄Λυκείου: μια πιλοτική έρευνα στην Αττική
Author: Στάικος, Ιωάννης Δ.
Format: pdf
Date: 10-2003
194. Ειδικά θέματα στατιστικού ποιοτικού ελέγχου
Author: Στασινού, - Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Format: pdf
Date: 06-2003
195. Δεξιότητες μάθησης και φοιτητές: στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
Author: Κανάκη, Αγγελική
Format: pdf
Date: 11-2003
196. Διερεύνηση των δημογραφικών και βιοψυχικών χαρακτηριστικών ατόμων με ψυχικές διαταραχές
Author: Παπάζογλου, Άννα Α.
Format: pdf
Date: 11-2003
197. Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης αντιστοιχιών στο μάρκετινγκ
Author: Δήμας, Λάμπρος Π.
Format: pdf
Date: 05-2004
198. Συμβολή στη μελέτη του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Author: Καρναβάς, Βασίλης Ζ.
Format: pdf
Date: 06-2004
199. Στατιστική μελέτη χρονολογικών σειρών αγοράς συναλλάγματος
Author: Ρεκλείτης, Χρήστος Αθανασίου
Format: pdf
Date: 11-2004
200. Παχυσαρκία: κοινωνική και οικονομική διάσταση ενός πληθυσμιακού χαρακτηριστικού
Author: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Format: pdf
Date: 02-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »