141. Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ με στόχο την επίτευξη Omni-Channel προσέγγισης του καταναλωτή
Author: Χροναίος, Νικόλαος
Date: 11/02/2018
142. Emotions as implicit ratings through music stimuli: synchronization of preferences and physiological responses
Author: Κόλιας, Ευάγγελος, Kolias, Evangelos
Date: 2019
143. Πιστωτικός έλεγχος του Ομίλου ΟΠΑΠ
Author: Πακτίτης, Ιωάννης
Date: 02/20/2019
144. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ
Author: Λεμονίδης, Αλέξανδρος
Date: 09/01/2019
145. Πρακτική άσκηση στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. του Ομίλου VODAFONE
Author: Ξαγοράρη, Αναστασία
Date: 02/01/2019
146. ERP systems & Industry 4.0: transformation
Author: Kassis, Petros, Κάσσης, Πέτρος
147. Ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποιημένες μέθοδοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο
Author: Μουμτζής, Βασίλειος
Date: 11/13/2019
148. Θεωρητική τεκμηρίωση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη χρήση τους στην αυτόματη αναγνώριση και κατάταξη παραστατικών
Author: Νεστερούλης, Μιχαήλ
Date: 2019
149. Πρακτική άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Author: Καλαβρός, Ιωάννης
Date: 01/21/2019
150. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (E.R.P.): η περίπτωση της SAP
Author: Σταθοπούλου, Άννα
Date: 05/23/2019
151. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Νταταβερς Ε.Π.Ε.
Author: Περράκης, Γεώργιος
Date: 2019
152. Οργάνωση και απόδοση ομάδων ανάπτυξης λογισμικού σε Agile περιβάλλον
Author: Καλαντζέα, Ιωάννα-Λακραμιοάρα
Date: 11/11/2019
153. Ανάλυση δεδομένων για την αφοσίωση και την αξία πελατών σε προωθητικούς διαγωνισμούς μέσω SMS
Author: Συναδινός, Αλέξανδρος
Date: 12/07/2018
154. Πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων & βιβλιογραφικό μέρος
Author: Κράββαρη, Αναστασία
155. Πολιτικές παραγγελιών για πολλαπλά προϊόντα περιορισμένης διάρκειας ζωής
Author: Σταμούλης, Ηλίας
Date: 02/28/2019
156. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση NDL Consulting PC
Author: Ζαρκαδούλας, Βασίλειος
Date: 2019
157. Πληροφοριακά συστήματα ERP στη ναυτιλία: πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios
Author: Αρεδιώτου, Χριστιάνα
Date: 10/31/2018
158. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή του content marketing από τους καταναλωτές: μελέτη περίπτωσης: Gaming Brotherhood
Author: Αλβενιώτη, Ιουλία
159. Data center transformation
Author: Sideris, George, Σιδέρης, Γεώργιος
Date: 11/20/2019
160. Αξιολόγηση επενδύσεων αγοράς ενός νέου πλοίου
Author: Θεοτόκη, Μαρία
Date: 02/19/2019

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »