141. Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ με στόχο την επίτευξη Omni-Channel προσέγγισης του καταναλωτή
Συγγραφέας: Χροναίος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 11/02/2018
142. Emotions as implicit ratings through music stimuli: synchronization of preferences and physiological responses
Συγγραφέας: Κόλιας, Ευάγγελος, Kolias, Evangelos
Ημερομηνία: 2019
143. Πιστωτικός έλεγχος του Ομίλου ΟΠΑΠ
Συγγραφέας: Πακτίτης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02/20/2019
144. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ
Συγγραφέας: Λεμονίδης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 09/01/2019
145. Πρακτική άσκηση στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. του Ομίλου VODAFONE
Συγγραφέας: Ξαγοράρη, Αναστασία
Ημερομηνία: 02/01/2019
146. ERP systems & Industry 4.0: transformation
Συγγραφέας: Kassis, Petros, Κάσσης, Πέτρος
147. Ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποιημένες μέθοδοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο
Συγγραφέας: Μουμτζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 11/13/2019
148. Θεωρητική τεκμηρίωση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη χρήση τους στην αυτόματη αναγνώριση και κατάταξη παραστατικών
Συγγραφέας: Νεστερούλης, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 2019
149. Πρακτική άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Συγγραφέας: Καλαβρός, Ιωάννης
Ημερομηνία: 01/21/2019
150. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (E.R.P.): η περίπτωση της SAP
Συγγραφέας: Σταθοπούλου, Άννα
Ημερομηνία: 05/23/2019
151. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Νταταβερς Ε.Π.Ε.
Συγγραφέας: Περράκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2019
152. Οργάνωση και απόδοση ομάδων ανάπτυξης λογισμικού σε Agile περιβάλλον
Συγγραφέας: Καλαντζέα, Ιωάννα-Λακραμιοάρα
Ημερομηνία: 11/11/2019
153. Ανάλυση δεδομένων για την αφοσίωση και την αξία πελατών σε προωθητικούς διαγωνισμούς μέσω SMS
Συγγραφέας: Συναδινός, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 12/07/2018
154. Πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων & βιβλιογραφικό μέρος
Συγγραφέας: Κράββαρη, Αναστασία
155. Πολιτικές παραγγελιών για πολλαπλά προϊόντα περιορισμένης διάρκειας ζωής
Συγγραφέας: Σταμούλης, Ηλίας
Ημερομηνία: 02/28/2019
156. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση NDL Consulting PC
Συγγραφέας: Ζαρκαδούλας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2019
157. Πληροφοριακά συστήματα ERP στη ναυτιλία: πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios
Συγγραφέας: Αρεδιώτου, Χριστιάνα
Ημερομηνία: 10/31/2018
158. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή του content marketing από τους καταναλωτές: μελέτη περίπτωσης: Gaming Brotherhood
Συγγραφέας: Αλβενιώτη, Ιουλία
159. Data center transformation
Συγγραφέας: Sideris, George, Σιδέρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11/20/2019
160. Αξιολόγηση επενδύσεων αγοράς ενός νέου πλοίου
Συγγραφέας: Θεοτόκη, Μαρία
Ημερομηνία: 02/19/2019

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »