121. Ο καταναλωτής στην ψηφιακή εποχή
Συγγραφέας: Κυρκιλής, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
122. Η σημασία της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και της οργανωσιακής συμπεριφοράς στο επαγγελματικό περιβάλλον
Συγγραφέας: Καλογεράκη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 2019
123. Το πληροφοριακό υπόβαθρο και η εμπορική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Τσιαρδάκης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 01/21/2019
124. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΟΠΑΠ
Συγγραφέας: Μπινιώρη, Δήμητρα
Ημερομηνία: 2019
125. Bank analytics: επιχειρηματικές ανάγκες, πλατφόρμες λογισμικού & υλοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον
Συγγραφέας: Παπαποστόλου, Γιώργος
126. Customer service: traditional, recent developments & a study of the relationship between contact type, issue type and the perceived ease of resolution
Συγγραφέας: Kyriakoulakou, Eleonora-Stavroula, Κυριακουλάκου, Ελεονώρα-Σταυρούλα
127. Impact measuring and mathematical programming model for intermodal transportation
Συγγραφέας: Κουρόγιωργας, Στυλιανός, Kourogiorgas, Stylianos
Ημερομηνία: 03/01/2019
128. Στρατηγική αναλυτικής δεδομένων: βιβλιογραφική ανασκόπηση
Συγγραφέας: Τζιτζιρή, Ιωάννα
Ημερομηνία: 05/23/2019
129. Η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων και ο ρόλος της φωνής και της σιωπής μεταξύ των εργαζομένων
Συγγραφέας: Αθανασόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 11/14/2019
130. Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: περίπτωση μελέτης
Συγγραφέας: Πατσουλάκη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 11/15/2019
131. Facility location problem based on usage and maintenance data
Συγγραφέας: Αυγερινός, Ιωάννης, Avgerinos, Ioannis
Ημερομηνία: 2019
132. A heuristic algorithm for the fuel delivery problem
Συγγραφέας: Μπούκοσης, Δημήτριος, Boukosis, Dimitrios
Ημερομηνία: 02/19/2019
133. Προϊόντικές κατηγορίες marketing και προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σιανίδου, Χριστίνα-Ελένη
134. Ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις: πρακτική άσκηση στη NESTLÉ HELLAS SA
Συγγραφέας: Μιχαηλίδη, Ιλιάνα
Ημερομηνία: 2019
135. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Nordia Α.Ε.
Συγγραφέας: Χαρμπίλας, Ηλίας
Ημερομηνία: 02/19/2019
136. Καινοτομία και οικονομική κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
137. Στρατηγικές αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα της κρίσης: αγρο-διατροφικός κλάδος και τουρισμός
Συγγραφέας: Πατσάκη, Μαρία
Ημερομηνία: 02/06/2019
138. Πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios Shipmanagemet
Συγγραφέας: Καράμαλη, Μαρία
Ημερομηνία: 2019
139. Big data and strategy: the effect of data-driven culture on performance
Συγγραφέας: Μακρινός, Αντώνιος
Ημερομηνία: 06/26/2019
140. Ανάλυση δεδομένων παραπόνων πελατών ελληνικής τράπεζας με χρήση τεχνικών τεχνολογίας φυσικής γλώσσας
Συγγραφέας: Κατσαδάκη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 02/21/2019

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »