21. Η συμβολή της ελεγκτικής στην αποδοτικότητα των εταιρειών
Συγγραφέας: Δονάτου, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
22. Εμπειρική μελέτη πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης βάσει λογιστικών μεγεθών
Συγγραφέας: Κουσκούση, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
23. Αντιδράσεις της αγοράς στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μπρουσοβάνα, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
24. Accrual component of earnings in equity valuation: a greek perspective
Συγγραφέας: Παπαζησίμου, Λουκάς Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
25. Η μερισματική πολιτική των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόδειγμα προσαρμογής μερισμάτων
Συγγραφέας: Οικονόμου, Αντιγόνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
26. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και μελέτες περιπτώσεων από την ελληνική εμπειρία, 1995-2005
Συγγραφέας: Χαραμή, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
27. Testing the relation between price-to-earnings ratio and stock returns in the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Στεφανής, Λάμπρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
28. Financial development and economic growth in the SEE countries
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
29. Risk measurement and back-testing in alternative investments
Συγγραφέας: Ntoula, Ioanna
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
30. Κέρδη ενάντια στην τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο: τρόποι εκμετάλλευσης του φαινομένου της υπεραντίδρασης
Συγγραφέας: Βιτωράκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
31. Αντίδραση των επενδυτών σε παράγωγα μετά απο ακραία γεγονότα: η περίπτωση της ελληνικής χρηματαγοράς
Συγγραφέας: Σαλδάρη, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
32. The effect of lease data in accounting numbers: empirical evidence from Greece
Συγγραφέας: Καραντζούλης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
33. Αποτελεσματικότητα της αγοράς δικαιωμάτων του χρηματιστηριακού δείκτη BEL 20 του Βελγίου
Συγγραφέας: Βουκόλας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
34. The informational role of option trading prior to major corporate events: the case of mergers and acquisitions
Συγγραφέας: Χειλάκος, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
35. Investigation of the credit default swap spreads and asset swap spreads behaviour in the long - run
Συγγραφέας: Παπαλέκας, Παντελής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
36. The determinants of bank net interest margins of the south eastern european countries: the ten new member countries in the EU
Συγγραφέας: Χρυσοστόμου, Έλενα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
37. Ευκαιρίες ανάπτυξης
Συγγραφέας: Κυνηγός, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
38. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή: η σχέση μεταξύ της σύνθεσης και του μεγέθους του διοικητικού συμβουλίου και της απόδοσης των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών
Συγγραφέας: Κυρούδη, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
39. Η επίδραση των αποεπενδύσεων και αποσχίσεων θυγατρικών εταιριών στην μετοχική απόδοση ευρωπαϊκών εισηγμένων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Λεωνίδου, Ελένη Ο.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
40. Η αντίδραση της αγοράς στις μεταβολές των κερδών
Συγγραφέας: Χαραλαμποπούλου, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »