121. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Author: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-1998
122. Η φορολογική επιβάρυνση των αποταμιεύσεων στην Ελλάδα
Author: Τρίγγας, Δημοσθένης Κ.
Format: pdf
Date: 09-1998
123. Credit risk
Author: Νανοπούλου, Αργυρώ
Format: pdf
Date: 1999
124. Ιδιωτικοποιήσεις
Author: Μπολώσης, Χρ.
Format: pdf
Date: 12-1999
125. Οι εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.
Author: Κουνατίδη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 12-1999
126. Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Author: Αδάμ-Άδεμ, Αντώνης
Format: pdf
Date: 2000
127. Διεθνές εμπόριο και ανισόμετρη ανάπτυξη
Author: Μπαλωμένος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 01-2003
128. Fiscal policy and macroeconomic stabilization in the euro-zone area
Author: Αθανασοπούλου, Αθανασία
Format: pdf
Date: 12-2003
129. Ξένες άμεσες επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους σε μια οικονομία
Author: Λοτσάρης, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 12-2003
130. Εταιρική φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Διαγουμά, Άννα
Format: pdf
Date: 2004
131. Διαφήμιση
Author: Γιωτοπούλου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
132. Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας
Author: Βεληζιώτης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 2006
133. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Author: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 02-2006
134. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και η εκτίμησή τους στην ελληνική οικονομία
Author: Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 06-1995
135. Ασυμμετρίες πληροφόρησης στον κλάδο της ασφάλισης
Author: Καραμπιζιώτης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2007
136. Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Author: Κελλίδου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
137. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2007
138. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2007
139. Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Author: Προμπονάς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2007
140. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »