581. Άριστη δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Τσαμπά, Μαρία
582. Παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες διεθνούς εμπορίου: εμπειρική εφαρμογή της εξίσωσης gravity
Συγγραφέας: Καλαντζή, Παναγιώτα
583. Εφαρμογή των Προτύπων της Βασιλείας III και οι επιπτώσεις τους στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Νικολάου, Νικολέτα
584. Differentiated integration in the EU: current situation and recent developments
Συγγραφέας: Kerasounlis, Konstantinos
Ημερομηνία: 02/07/2019
585. The effect of ECB monetary policy after the financial crisis of 2008
Συγγραφέας: Kontogoni, Elena
Ημερομηνία: 01/31/2019
586. Minimum wages and minimum income policies
Συγγραφέας: Papadopoulos, Theodoros
Ημερομηνία: 02/19/2019
587. Αποδοτικότητα επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία μη παραμετρική ανάλυση ομοιογενών έργων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
Συγγραφέας: Δάλλα, Ελευθερία
Ημερομηνία: 02/18/2019
588. 1997 Asian crisis - the vulnerabilities of the "Asian Tigers" and the fiscal response towards recovery: a country by country analysis
Συγγραφέας: Kottas, Christos
Ημερομηνία: 02/18/2019
589. Εταιρική διακυβέρνηση και τράπεζες
Συγγραφέας: Μανίκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 01/03/2019
590. Εσωτερική αγορά & διαδίκτυο, περιπτώσεις εφαρμογής
Συγγραφέας: Μπίτσικας, Παύλος
Ημερομηνία: 06/14/2019
591. Η αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Αλεξίου, Λουκάς
Ημερομηνία: 06/12/2019
592. Η εξωτερική διπλωματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ετερογένεια, υβριδικές πρακτικές και υπηρεσίες διαφορετικών ταχυτήτων
Συγγραφέας: Παυλόπουλος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 06/11/2019
593. Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς
Συγγραφέας: Μπιλάλη, Γεωργία
Ημερομηνία: 06/07/2019
594. Non-performing loans: opportunity out of adversity?
Συγγραφέας: Bairaktaris-Petrovic, Andreas
Ημερομηνία: 06/14/2019
595. Ομάδες συμφερόντων στην Ε.Ε
Συγγραφέας: Ψώνης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 06/14/2019
596. Δυναμική συμπεριφορά του δημοσίου χρέους
Συγγραφέας: Παριάρου, Ζαχαρούλα
Ημερομηνία: 2019-06
597. Ανάλυση κόστους οφέλους διαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου
Συγγραφέας: Κοράκη, Λιμπερτά
Ημερομηνία: 2019
598. Trade imbalances and competitiveness: a comparative analysis of the southern European countries. The case of Greece, Portugal and Spain
Συγγραφέας: Tourlaki, Iliana
Ημερομηνία: 06/24/2019
599. The consequences of the financial crisis on Greece's export activity
Συγγραφέας: Christodoulis, Nikolaos
Ημερομηνία: 05/09/2018
600. Κρατικές ενισχύσεις στον τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Χαρίση, Ανδρονίκη
Ημερομηνία: 06/14/2019

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »