561. Η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Διλήμματα και προοπτικές
Author: Γραμματικοπούλου, Πετρούλα
562. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Author: Γιαννοπούλου, Αγγελική
563. Real options και CVAR: εμπειρική εφαρμογή στην αγορά ενέργειας
Author: Γιαννημάρας, Αθανάσιος-Δημήτριος
564. Ελεύθερος ανταγωνισμός και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Author: Αυγίκου, Φωτεινή
565. Η Κίνα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Στερέωμα
Author: Αγγελής, Νικόλαος
566. Η έρευνα και ανάπτυξη ως πηγή οικονομικής μεγέθυνσης: θεωρητικές συζητήσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές
Author: Βαμβακίδης, Βασίλειος
567. Contributing factors of spreads differentiations in Eurozone between PIIGS countries and Germany
Author: Rrasa, Fugert
Date: 01/24/2019
568. Profit shifting worldwide: an empirical investigation
Author: Delis, Fotios
Date: 01/31/2019
569. Η επίδραση του ευρώ στα καταναλωτικά πρότυπα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: γεγονότα και προβλέψεις
Author: Γκουντάνης, Δημήτριος
570. Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών
Author: Παπαγγελή, Ιωάννα
Date: 12/28/2018
571. "Is money (just) an illusion?" An empirical approach to economic (ir)rationality
Author: Tsaknaki, Eirini
Date: 2019
572. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Author: Ραγκαβή, Αθανασία
Date: 12/20/2018
573. Liberalization and income inequality: an empirical analysis in a panel of 84 countries
Author: Karagiannis, Iraklis, Καραγιάννης, Ηρακλής
Date: 02/01/2019
574. Income inequality and economic growth: a reassessment of the relationship
Author: Belousis, Dionysios
Date: 01/31/2019
575. Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών. 'Εμφαση στη γυναικεία απασχόληση
Author: Ιωαννίδου, Ελένη
576. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανομής των δαπανών των ταμείων του κοινοτικού προϋπολογισμού
Author: Γιαπιτζάκη, Μαρία
577. Eμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα
Author: Αρβίθας, Ιωάννης
578. European Central Bank and the impact of quantitative easing in Eurozone
Author: Τσάμης, Ευάγγελος-Λεωνίδας
Date: 01/29/2019
579. Alternative methods of portfolio management
Author: Lazopoulos, Ioannis
Date: 01-02-2019
580. Συμπαιγνία και συγχωνεύσεις
Author: Ψαριανού, Μαρία-Φανουρία

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »