561. Η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Διλήμματα και προοπτικές
Συγγραφέας: Γραμματικοπούλου, Πετρούλα
562. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Αγγελική
563. Real options και CVAR: εμπειρική εφαρμογή στην αγορά ενέργειας
Συγγραφέας: Γιαννημάρας, Αθανάσιος-Δημήτριος
564. Ελεύθερος ανταγωνισμός και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Αυγίκου, Φωτεινή
565. Η Κίνα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Στερέωμα
Συγγραφέας: Αγγελής, Νικόλαος
566. Η έρευνα και ανάπτυξη ως πηγή οικονομικής μεγέθυνσης: θεωρητικές συζητήσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές
Συγγραφέας: Βαμβακίδης, Βασίλειος
567. Contributing factors of spreads differentiations in Eurozone between PIIGS countries and Germany
Συγγραφέας: Rrasa, Fugert
Ημερομηνία: 01/24/2019
568. Profit shifting worldwide: an empirical investigation
Συγγραφέας: Delis, Fotios
Ημερομηνία: 01/31/2019
569. Η επίδραση του ευρώ στα καταναλωτικά πρότυπα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: γεγονότα και προβλέψεις
Συγγραφέας: Γκουντάνης, Δημήτριος
570. Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών
Συγγραφέας: Παπαγγελή, Ιωάννα
Ημερομηνία: 12/28/2018
571. "Is money (just) an illusion?" An empirical approach to economic (ir)rationality
Συγγραφέας: Tsaknaki, Eirini
Ημερομηνία: 2019
572. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Συγγραφέας: Ραγκαβή, Αθανασία
Ημερομηνία: 12/20/2018
573. Liberalization and income inequality: an empirical analysis in a panel of 84 countries
Συγγραφέας: Karagiannis, Iraklis, Καραγιάννης, Ηρακλής
Ημερομηνία: 02/01/2019
574. Income inequality and economic growth: a reassessment of the relationship
Συγγραφέας: Belousis, Dionysios
Ημερομηνία: 01/31/2019
575. Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών. 'Εμφαση στη γυναικεία απασχόληση
Συγγραφέας: Ιωαννίδου, Ελένη
576. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανομής των δαπανών των ταμείων του κοινοτικού προϋπολογισμού
Συγγραφέας: Γιαπιτζάκη, Μαρία
577. Eμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αρβίθας, Ιωάννης
578. European Central Bank and the impact of quantitative easing in Eurozone
Συγγραφέας: Τσάμης, Ευάγγελος-Λεωνίδας
Ημερομηνία: 01/29/2019
579. Alternative methods of portfolio management
Συγγραφέας: Lazopoulos, Ioannis
Ημερομηνία: 01-02-2019
580. Συμπαιγνία και συγχωνεύσεις
Συγγραφέας: Ψαριανού, Μαρία-Φανουρία

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »