521. Η χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ε.Ε.
Author: Γκανάλας, Παναγιώτης
522. Έλεγχοι αποτελεσματικότητας της αγοράς
Author: Δρόσου, Αγγελική
Date: 21-12-2017
523. Μακροοικονομικά προγράμματα σταθερότητας ΕΣΠΑ και ανεργία Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανθρωπίνου δυναμικού 2007-2013
Author: Κεσανλή, Καλλιόπη
Date: 19-06-2018
524. Preferential trade agreements: The EU and developing countries
Author: Kola, Theodora
Date: 09-07-2018
525. Καρτέλ στην ελληνική αγορά γάλακτος
Author: Φόνσος, Αρμάνδος
Date: 2017
526. Η ανισότητα και η φτώχεια στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
Author: Μπατέλης, Γεώργιος
Date: 20-12-2017
527. Towards a european banking union
Author: Parthenios, Nikolaos
Date: 2018
528. The financial & economic crisis of 2008 and its impact in the global economy and world trade
Author: Kullau, Mariglen
Date: 10-07-2018
529. The effects of uncertainty on growth
Author: Δημητριάδη, Αλεξάνδρα
Date: 22-12-2017
530. Οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ως σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης έργων. Η περίπτωση της υγείας και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Αναστόπουλος, Γεώργιος
531. The Shipping Οrderbook: the factors affecting the world orderbook in maritime industries
Author: Kampylis, Grigoris D., Krikigianni, Agni S.
532. The 0.5 global Sulphur cap and its implications on the tanker industry
Author: Kornilaki, Anastasia, Nikolaou, Ioanna
533. Ballast water management: an overview
Author: Chatziieremia, Eleni, Papagianni, Christina
534. Investigation of the relationship of the Shipowner’s sentiment and the volatility of freight rates in the bulk sector and the development of a quantitative model for predicting freight rates
Author: Digalaki, Theodosia, Lappa, Anastasia
535. Rethinking Economic Governance and European Integration after the Crisis
Author: Iliopoulou, Margarita
536. Άμεσες ξένες επενδύσεις σε κάθετα δομημένες αγορές
Author: Παπαγεωργίου, Γεωργία
537. Χρηματοοικονομική αγορά και πραγματική οικονομία
Author: Esatia, Zviad
538. Οικονομική διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού: πρώτο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο περί υδάτων (2000/60/ΕΚ)
Author: Μελισσουργός, Φίλιππος
539. Η πολιτική της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας (flexicurity), παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου και δυνατότητες επιτυχίας του στην Ελλάδα
Author: Μαστοράκης, Εμμανουήλ
540. Export-competiveness, an analysis with Greek export activity
Author: Nikoloudakis, Leonidas

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »