521. Η χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ε.Ε.
Συγγραφέας: Γκανάλας, Παναγιώτης
522. Έλεγχοι αποτελεσματικότητας της αγοράς
Συγγραφέας: Δρόσου, Αγγελική
Ημερομηνία: 21-12-2017
523. Μακροοικονομικά προγράμματα σταθερότητας ΕΣΠΑ και ανεργία Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανθρωπίνου δυναμικού 2007-2013
Συγγραφέας: Κεσανλή, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 19-06-2018
524. Preferential trade agreements: The EU and developing countries
Συγγραφέας: Kola, Theodora
Ημερομηνία: 09-07-2018
525. Καρτέλ στην ελληνική αγορά γάλακτος
Συγγραφέας: Φόνσος, Αρμάνδος
Ημερομηνία: 2017
526. Η ανισότητα και η φτώχεια στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Μπατέλης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 20-12-2017
527. Towards a european banking union
Συγγραφέας: Parthenios, Nikolaos
Ημερομηνία: 2018
528. The financial & economic crisis of 2008 and its impact in the global economy and world trade
Συγγραφέας: Kullau, Mariglen
Ημερομηνία: 10-07-2018
529. The effects of uncertainty on growth
Συγγραφέας: Δημητριάδη, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 22-12-2017
530. Οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ως σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης έργων. Η περίπτωση της υγείας και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Αναστόπουλος, Γεώργιος
531. The Shipping Οrderbook: the factors affecting the world orderbook in maritime industries
Συγγραφέας: Kampylis, Grigoris D., Krikigianni, Agni S.
532. The 0.5 global Sulphur cap and its implications on the tanker industry
Συγγραφέας: Kornilaki, Anastasia, Nikolaou, Ioanna
533. Ballast water management: an overview
Συγγραφέας: Chatziieremia, Eleni, Papagianni, Christina
534. Investigation of the relationship of the Shipowner’s sentiment and the volatility of freight rates in the bulk sector and the development of a quantitative model for predicting freight rates
Συγγραφέας: Digalaki, Theodosia, Lappa, Anastasia
535. Rethinking Economic Governance and European Integration after the Crisis
Συγγραφέας: Iliopoulou, Margarita
536. Άμεσες ξένες επενδύσεις σε κάθετα δομημένες αγορές
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Γεωργία
537. Χρηματοοικονομική αγορά και πραγματική οικονομία
Συγγραφέας: Esatia, Zviad
538. Οικονομική διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού: πρώτο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο περί υδάτων (2000/60/ΕΚ)
Συγγραφέας: Μελισσουργός, Φίλιππος
539. Η πολιτική της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας (flexicurity), παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου και δυνατότητες επιτυχίας του στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μαστοράκης, Εμμανουήλ
540. Export-competiveness, an analysis with Greek export activity
Συγγραφέας: Nikoloudakis, Leonidas

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »