461. Οικονομική και νομισματική ένωση: Ιστορική αναδρομή, προβλήματα, προοπτικές
Author: Θεοδώρου, Γεώργιος
Date: 2017
462. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης
Author: Βέλλιος, Ανδρέας
Date: 13-12-2017
463. Ανάπτυξη βάσεων μικροδεδομένων από την ΕΚΤ στο πλαίσιο παρακολούθησης των επενδύσεων χαρτοφυλακίου της Ευρωζώνης
Author: Βασιλειάδης, Θεόκλητος
Date: 22-05-2017
464. Σχέσεις Ε.Ε.- ΝΑΤΟ Συνεργατικός καταμερισμός στην προάσπιση της περιφερειακής ασφάλειας ή ανταγωνιστική συνύπαρξη
Author: Βορρής, Σταμάτιος
Date: 2017
465. Καρτέλ στην αγορά της μπύρας στην Ευρώπη με έμφαση στις αγορές του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας
Author: Γκαργκούλας, Κωνσταντίνος
Date: 22-05-2017
466. Ανάλυση της δυναμικής, σταθεροποίησης και διαχρονικής εξέλιξης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ στα πλαίσια της ΕΕ
Author: Γιαλαδάκης, Σταύρος
Date: 22-05-2017
467. Η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου της απόσπασης των εργαζομένων εντός της Ε.Ε
Author: Γαρδέλη, Νικολέττα
Date: 23-05-2017
468. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και εκπτωτική πολιτική
Author: Βαΐου, Ευθυμία
Date: 23-05-2017
469. Διαχείριση απορριμμάτων: η περίπτωση της Ψυττάλειας. Η μονάδα ξήρανσης Ιλύος
Author: Παγίδας, Αλέξανδρος
470. Ανάλυση και αξιολόγηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Author: Παφλιώτη, Πέρσα Κ.
471. Η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων υπό το πρίσμα της ενισχυμένης συνεργασίας
Author: Γαβάκη, Παρασκευή
Date: 06/18/2018
472. Η ελληνική οικονομική κρίση ως εφαλτήριο για την εμβάθυνση της ΟΝΕ
Author: Κοκκορού, Κωνσταντίνα
Date: 06/21/2018
473. Study on education and economic growth
Author: Papadogiannis, Emmanuel
Date: 06/14/2018
474. Η σχέση ανάμεσα στην προσοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Author: Αδαμαντίδη, Μελπομένη
Date: 23-12-2015
475. Πολιτικές απασχόλησης
Author: Γλέζος, Δημήτριος
Date: 06/14/2018
476. Η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών
Author: Ζαμπάρα, Ιωάννα
Date: 06/05/2018
477. Brexit & οικονομικές συνέπειες
Author: Νταή, Ειρήνη-Ακριβή
Date: 2018
478. The Euro-Mediterranean partnership and its impact on the Greek trade balance
Author: Barmpa, Olga
Date: 31-05-2018
479. Καρτέλ και πρόστιμα
Author: Μπρεζάτης, Νικόλαος
Date: 2018
480. Financial liberalization and business cycles: a study of Latin America countries
Author: Politis, Konstantinos
Date: 06/27/2018

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »