361. Δημόσιο χρέος και δημοσιονομική πολιτική
Author: Λούζης, Νικόλαος
362. Αντιμετώπιση των Διεθνών Συγχωνεύσεων σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού σε Η.Π.Α και ΕΕ
Author: Δαβάκη, Εύα
363. Εχθρικές εξαγορές ως μηχανισμός εταιρικής διακυβέρνησης
Author: Αλμπάν, Μερτίρι
364. Political business cycles in Greece from 1974 to 2016
Author: Soursou, Symeoni-Eleni
365. Investment strategies on French’s 49 industry portfolios
Author: Nakas, Efthymios
366. Η Ευρώπη ως άριστη νομισματική περιοχή και οι μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση για την ενίσχυση του οικονομικού της πυλώνα
Author: Τρούπη, Ηρώ
367. Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Ποθητού, Εμμανουέλα
368. Foreign direct investment in vertically related markets
Author: Knekna, Maria
Date: 2018
369. Anti-dumping practices: a safety valve or trade impediment?
Author: Angeli, Kyriaki
Date: 2018
370. Τιμολόγηση options σε δείκτες με διακριτή κατανομή
Author: Καρλής, Χαράλαμπος
371. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις
Author: Κοϊνη, Ασπασία
372. Παγκοσμιοποίηση και ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία
Author: Νικητόπουλος, Γιώργος Ν.
373. 1. Handling data from Thompson’s DataStream 2. The Cross-Section of European Returns: an application of asset pricing models, anomalies and predictability in a Pan-European framework
Author: Landis-Conrad, Felix-Michel
374. Διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων
Author: Φλάσκου, Ειρήνη
375. Αξιολόγηση της απόδοσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και αντιστάθμιση μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τη χρήση Put Option
Author: Κάτσαρη, Δήμητρα
376. Αξιολόγηση και αποτίμηση μακροχρόνιων δημοσίων έργων: θεωρία και εμπειρική εφαρμογή: μελέτη περίπτωσης της βορειοδυτικής οδού Πελοποννήσου-(Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα)
Author: Νικολακοπούλου, Θεώνη
377. Οριζόντιες συμφωνίες (καρτέλ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού
Author: Τρίγκα, Μαριέττα
378. Δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και πολιτικοοικονομικοί κύκλοι
Author: Φωτειρής, Άγγελος
379. Κριτική στην Ατζέντα της Λισαβόνας και προοπτικές
Author: Κοντογιάννης, Βασίλειος
380. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον: θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικές μελέτες και ο ρόλος Π.Ο.Ε. & Δ.Ν.Τ.
Author: Λεβέντη, Χρυσάνθη

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »