301. Αντιμετώπιση των παρεμποδιστικών του ανταγωνισμού πρακτικών δεσπόζουσας επιχείρησης
Συγγραφέας: Αφουξενίδου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
302. Poverty dynamics in the European Union : 1994-2000
Συγγραφέας: Andriopoulou, Eirini
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
303. Issues of monetary policy making in a monetary union
Συγγραφέας: Skotida, Ifigeneia
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
304. Working time reduction and employment
Συγγραφέας: Galinou, Argyro
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2008
305. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Στασινόπουλος, Στασινός - Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
306. Ελλάδα : η κρίση χρέους και οι προεκτάσεις της
Συγγραφέας: Ανδριοπούλου, Νίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
307. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
308. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Συγγραφέας: Καρακατσάνη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
309. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Συγγραφέας: Ιορδάνου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
310. Οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Γκουμπανιτσά, Μαριάνθη Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
311. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Συγγραφέας: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
312. Microsimulation for the evaluation of public policy: a tax-benefit model for the Greek economy
Συγγραφέας: Flevotomou, Maria
Ημερομηνία: 2009
313. Σχεδίαση δικαιωμάτων προαίρεσης στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων
Συγγραφέας: Βαΐδης, Τιμολέων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
314. Risk management of conditional value-at-risk optimal portfolio using options
Συγγραφέας: Καραντώνη, Κρινιώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
315. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Λαδίκου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
316. Διαφοροποίηση και διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Σιώζιου, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
317. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Συγγραφέας: Fragkou, Stamatoula
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
318. Αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων από τις Αρχές Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
Συγγραφέας: Οικονόμου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012-2013
319. Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γεωργιλέ, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
320. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »