561. Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική - πολιτική συνοχή: από την Ρώμη ως την Ευρώπη 2020
Συγγραφέας: Κανελλοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 12/28/2018
562. Η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Διλήμματα και προοπτικές
Συγγραφέας: Γραμματικοπούλου, Πετρούλα
563. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Αγγελική
564. Real options και CVAR: εμπειρική εφαρμογή στην αγορά ενέργειας
Συγγραφέας: Γιαννημάρας, Αθανάσιος-Δημήτριος
565. Ελεύθερος ανταγωνισμός και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Αυγίκου, Φωτεινή
566. Η Κίνα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Στερέωμα
Συγγραφέας: Αγγελής, Νικόλαος
567. Η έρευνα και ανάπτυξη ως πηγή οικονομικής μεγέθυνσης: θεωρητικές συζητήσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές
Συγγραφέας: Βαμβακίδης, Βασίλειος
568. Contributing factors of spreads differentiations in Eurozone between PIIGS countries and Germany
Συγγραφέας: Rrasa, Fugert
Ημερομηνία: 01/24/2019
569. Profit shifting worldwide: an empirical investigation
Συγγραφέας: Delis, Fotios
Ημερομηνία: 01/31/2019
570. Η επίδραση του ευρώ στα καταναλωτικά πρότυπα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: γεγονότα και προβλέψεις
Συγγραφέας: Γκουντάνης, Δημήτριος
571. Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών
Συγγραφέας: Παπαγγελή, Ιωάννα
Ημερομηνία: 12/28/2018
572. "Is money (just) an illusion?" An empirical approach to economic (ir)rationality
Συγγραφέας: Tsaknaki, Eirini
Ημερομηνία: 2019
573. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Συγγραφέας: Ραγκαβή, Αθανασία
Ημερομηνία: 12/20/2018
574. Liberalization and income inequality: an empirical analysis in a panel of 84 countries
Συγγραφέας: Karagiannis, Iraklis, Καραγιάννης, Ηρακλής
Ημερομηνία: 02/01/2019
575. Income inequality and economic growth: a reassessment of the relationship
Συγγραφέας: Belousis, Dionysios
Ημερομηνία: 01/31/2019
576. Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών. 'Εμφαση στη γυναικεία απασχόληση
Συγγραφέας: Ιωαννίδου, Ελένη
577. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανομής των δαπανών των ταμείων του κοινοτικού προϋπολογισμού
Συγγραφέας: Γιαπιτζάκη, Μαρία
578. Eμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αρβίθας, Ιωάννης
579. European Central Bank and the impact of quantitative easing in Eurozone
Συγγραφέας: Τσάμης, Ευάγγελος-Λεωνίδας
Ημερομηνία: 01/29/2019
580. Alternative methods of portfolio management
Συγγραφέας: Lazopoulos, Ioannis
Ημερομηνία: 01-02-2019

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »