441. Μηχανισμοί ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών: Μία παρουσίαση του Νόμου υπ. αριθμ. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Συγγραφέας: Σκόκα, Ιωάννα
Ημερομηνία: 18-10-2017
442. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: Άρνηση πώλησης
Συγγραφέας: Μπινιάρη, Μαριλένα
Ημερομηνία: 22-12-2014
443. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων στην ΕΕ
Συγγραφέας: Βιέννα, Σπυριδούλα
Ημερομηνία: 20-01-2015
444. The quality of greek exports across time and destinations
Συγγραφέας: Thomaidou, Eirini
Ημερομηνία: 20-07-2015
445. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης: Όψεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: 22-01-2015
446. Άριστη οικονομική πολιτική σε υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με φυσικούς πόρους
Συγγραφέας: Προδρομίδης, Νικόλαος Ε.
447. Οι οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε με τις χώρες Bric
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Σοφία
Ημερομηνία: 22-01-2016
448. Εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα & παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Τσολάκος-Πιφέας, Διονύσιος
Ημερομηνία: 2016
449. Περιβαλλοντική διάσταση της επέκτασης και έντασης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
Συγγραφέας: Παπαδά, Ανδρομάχη
Ημερομηνία: 01-2016
450. Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Πέρρου, Φωτεινή
451. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα της Ελλάδος
Συγγραφέας: Καραούλης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 2015
452. Η κρίση χρέους στο Μεξικό του 1982 και η κρίση της Τεκίλας
Συγγραφέας: Αναστόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2015
453. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Κερεμίδου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 2015
454. Ελλείμματα/ πλεονάσματα εμπορικού ισοζυγίου.Συγκριτική των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά στην πρόσφατη οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Σωτηρίου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 2015
455. Η επίδραση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον
Συγγραφέας: Κακαλιούρας, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 2015
456. Private returns to education and to experience in Greek wages: a quantile regression analysis
Συγγραφέας: Παζάκος, Αχιλλέας-Άγγελος
457. The growth impact of foreign aid under alternative political regimes
Συγγραφέας: Pantelaiou, Ioanna E.
458. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Ζαχαρής, Ζαχαρίας
Ημερομηνία: 2017
459. Η τελωνειακή ένωση ως εργαλείο διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
Συγγραφέας: Ζαμπόγλου, Ελισάβετ
Ημερομηνία: 20-06-2017
460. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης»
Συγγραφέας: Κουρλή, Αννέτα
Ημερομηνία: 2017

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »