401. Ευρωπαϊκή βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
Author: Ντατιανίδης, Γεώργιος
402. Οικονομική μεγέθυνση και δημοσιονομική πολιτική
Author: Κόκιου, Σταυρούλα
403. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM): o ρόλος του στην ευρωζώνη και η πιθανότητα εξέλιξής του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF)
Author: Μπομπότης, Νικήτας
Date: 2018
404. Η είσοδος της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Παπαηλιοπούλου, Ιωάννα-Μαρία
405. Δημοσιονομικές κρίσεις στην Ελλάδα: οι μεγαλύτερες δημοσιονομικές κρίσεις του ελληνικού κράτους από την ίδρυση του μέχρι σήμερα
Author: Θεοφάνη, Έλενα
Date: 31-03-2016
406. Ασύμμετρη πληροφόρηση και αρχικές δημόσιες προσφορές
Author: Κνιθάκης, Κωνσταντίνος
Date: 01/31/2016
407. Η ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων και η έννομη προστασία του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης
Author: Οικονόμου, Αρετή
408. H άνοδος της ακροδεξιάς στη σύγχρονη Ευρώπη και παράγοντες επιρροής της φασιστικής ψήφου
Author: Ραχιώτη, Στεφανία-Αλέξια
Date: 30-06-2015
409. Όψεις δημοσιονομικών προσαρμογών στην Ε.Ε: η υπόθεση των μη κεϋνσιανών αποτελεσμάτων, δημοσιονομικά προγράμματα και πολιτική οικονομία
Author: Αλωνιστιώτης, Παναγιώτης
Date: 30-06-2015
410. Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: 10 χρόνια μετά, μαξιμαλιστικοί στόχοι, μινιμαλιστικά αποτελέσματα
Author: Ντερτίνη, Μαρία
411. Optimal portfolios for international asset allocation
Author: Petropoulou, Ioanna
Date: 31-01-2016
412. Portfolio optimization theory: an empirical application on Athens stock exchange
Author: Litsos, Ilias
413. Οικονομική ανισότητα, κοινωνική αστάθεια και οικονομική μεγένθυση
Author: Γκίννη, Ελένη
Date: 30-06-2016
414. Δημόσιο χρέος και πολιτικοί κύκλοι: η περίπτωση της Ελλάδος
Author: Λιάπης, Βλάσιος
Date: 30-06-2015
415. Δημόσια πολιτική και οικονομική πολιτική:Προτάσεις πολιτικής
Author: Γουναλάκης, Αντώνης
Date: 29-02-2016
416. Ποιές πολιτικές μπορούν να μετατρέψουν την ευρωζώνη σε άριστη νομισματική περιοχή
Author: Βορροπούλου, Βασιλική
Date: 21-05-2015
417. Blue growth and the monetary valuation of the multi‐use offshore platforms
Author: Papagianni, Chrysoula
Date: 22-01-2015
418. Άριστος τρόπος εισόδου μιας πολυεθνικής σε νέα αγορά: Επιλογή μεταξύ εξαγωγών, δημιουργίας νέας μονάδας και εξαγορών
Author: Καζάνα, Αναστασία
Date: 29-05-2015
419. Αξιολόγηση επένδυσης με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους οφέλους
Author: Μπλάτσου, Κωνσταντίνα
Date: 19-01-2016
420. A socio-economic assessment of Open Access movement in scientific publishing: The OpenAIRE infrastructure
Author: Giannouli, Amerissa
Date: 17-09-2015

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »