341. Νομισματική πολιτική, κεντρικές τράπεζες & χρηματοοικονομικές κρίσεις
Συγγραφέας: Τουτουδάκη, Μαρία
342. Electricity market structure & regulatory reforms on performance in electricity generation
Συγγραφέας: Giannakopoulou, Georgia
343. Measuring regional efficiency in Greece
Συγγραφέας: Charakopidis, Georgios
344. Η 1η και 5η Ελληνική Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Σύγκριση και αξιολόγηση (1983-2014)
Συγγραφέας: Κατσικώστα, Μαρία-Δέσποινα
345. Determinants of economic growth: an empirical analysis in a panel of 28 OECD countries
Συγγραφέας: Tavoularis, Stylianos
346. Cost benefit analysis of a renewable energy investment project: an offshore wind farm project for Greece
Συγγραφέας: Makri, Vasiliki K.
347. The finance of environmental investments
Συγγραφέας: Pantazi, Eleni-Kyparissia
348. Foreign Direct Investment from developing to developed countries: the case of China
Συγγραφέας: Karantza, Evgenia
349. The effect of Investor-State Dispute Settlement mechanisms on investor confidence: empirical evidence from the Transpacific Partnership’s Tobacco negotiations
Συγγραφέας: Papaefthymiou, Argyrios I.
350. The influence of the environmental legislation on international trade
Συγγραφέας: Basoukou, Sofia
351. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Συγγραφέας: Δραμιτινός, Μιχάλης
352. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Συγκριτική Ανάλυση ΠΟΕ-ΔΝΤ
Συγγραφέας: Λουκόπουλος, Ευθύμιος
353. Εμπειρική μελέτη εισηγμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κολιοπάνος, Ανάργυρος
354. Η διατλαντική εταιρική σχέση
Συγγραφέας: Πετράκη, Εμμανουέλα
355. Η ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας
Συγγραφέας: Καραβαγγέλης, Νίκος
356. Private returns to Education in the Greek labour market: unemployment- adjusted estimates
Συγγραφέας: Galanakis, Yannis
357. Aid for economic development: the efficiency of EU aid programs to developing countries
Συγγραφέας: Koukouras, Konstantinos A.
358. Συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και οι παράγοντες καθορισμού της
Συγγραφέας: Αβράμη, Κωνσταντίνα
359. Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων
Συγγραφέας: Τρεπεκλής, Αναστάσιος-Δημήτριος
360. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Συνδεδεμένες πωλήσεις
Συγγραφέας: Τσίντζος, Ευστάθιος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »