321. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
322. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 04-2012
323. Θεωρίες ανεργίας και η τρέχουσα οικονομική κρίση: η ελληνική περίπτωση
Συγγραφέας: Τσάκνης, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
324. Δημοσιονομική πολιτική, κίνητρα και μακροοικονομία
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
325. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2012
326. Bank credit ratings and macroprudential issues
Συγγραφέας: Fanos, Evangelos
327. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: νομισματική πολιτική, εποπτεία και μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Βλάχος, Διονύσιος
328. Πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπορικό τραπεζικό σύστημα: σενάρια και προοπτικές
Συγγραφέας: Κουκέλλης, Γεώργιος
329. International portfolio management with the use of derivatives
Συγγραφέας: Ρήγας, Ιωάννης
330. Εισοδηματική ανισότητα και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Κουντούρης, Γιώργος
331. Kίνητρα και επιδράσεις κάθετων συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Νταραγιάννη, Μαρία
Ημερομηνία: 31-01-2010
332. Oικονομική μεγέθυνση και πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Τσιμπινός, Δημήτρης
333. Αναπτυξιακή βοήθεια & βιωσιμότητα
Συγγραφέας: Τσακανίκα, Αικατερίνη
334. Yποδείγματα εξωγενoύς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Σταματάκη, Έλλη
335. Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση
Συγγραφέας: Οικονόμου, Χριστίνα
336. Το καθεστώς των "Capital Control" στην ενωσιακή έννομη τάξη: η περίπτωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κωτσαντής, Ευάγγελος
337. European Union’s performance in International Institutions
Συγγραφέας: Koutoulakou, Maria
338. An empirical investigation of the relationship between FDI flows and exports
Συγγραφέας: Karagiotis, Apostolos
339. Portfolio construction using parametric and non-parametric methods
Συγγραφέας: Alexandridi, Myrto
340. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020: η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης
Συγγραφέας: Χαχλάκη, Μαρίνα Α.

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »