301. Κανονιστική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλή νομοθέτηση
Author: Καραχάλιος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2011
302. Αντιμετώπιση των παρεμποδιστικών του ανταγωνισμού πρακτικών δεσπόζουσας επιχείρησης
Author: Αφουξενίδου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2009
303. Poverty dynamics in the European Union : 1994-2000
Author: Andriopoulou, Eirini
Format: pdf
Date: 2009
304. Issues of monetary policy making in a monetary union
Author: Skotida, Ifigeneia
Format: pdf
Date: 10-2009
305. Working time reduction and employment
Author: Galinou, Argyro
Format: pdf
Date: 12-2008
306. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Στασινόπουλος, Στασινός - Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2011
307. Ελλάδα : η κρίση χρέους και οι προεκτάσεις της
Author: Ανδριοπούλου, Νίκη
Format: pdf
Date: 10-2011
308. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Author: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Format: pdf
Date: 07-2012
309. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Author: Καρακατσάνη, Ελένη
Format: pdf
Date: 10-2011
310. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Author: Ιορδάνου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2010
311. Οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική οικονομία
Author: Γκουμπανιτσά, Μαριάνθη Σ.
Format: pdf
Date: 2010
312. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Author: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Format: pdf
Date: 01-2010
313. Microsimulation for the evaluation of public policy: a tax-benefit model for the Greek economy
Author: Flevotomou, Maria
Date: 2009
314. Σχεδίαση δικαιωμάτων προαίρεσης στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων
Author: Βαΐδης, Τιμολέων
Format: pdf
Date: 07-2011
315. Risk management of conditional value-at-risk optimal portfolio using options
Author: Καραντώνη, Κρινιώ
Format: pdf
Date: 11-2011
316. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Λαδίκου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2011
317. Διαφοροποίηση και διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Σιώζιου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 06-2013
318. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Author: Fragkou, Stamatoula
Format: pdf
Date: 07-2014
319. Αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων από τις Αρχές Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
Author: Οικονόμου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2012-2013
320. Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Author: Γεωργιλέ, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2012

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »