201. Ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Author: Μπένου, Ευριδίκη
Format: pdf
Date: 2012
202. Ρύθμιση χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ε.Ε
Author: Μπαλατσού, Αγλαΐα
Format: pdf
Date: 2013
203. Αποτίμηση των βελτιώσεων της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού υπό την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60 στο δείγμα Αθήνας
Author: Νικολάου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2011-2012
204. European institutions, mechanisms and processes and the Greek financial crisis : an analysis
Author: Σκάρκου, Ιουλιανή-Λώρεν
Format: pdf
Date: 2012
205. Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων
Author: Τσιλινίκος, Νικόλαος
Date: 2012
206. Παράγοντες αποτελεσματικότητας της προεδρίας στην Ε.Ε.
Author: Γεωργαράκη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 2013
207. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας : ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και το δημοσιονομικό
Author: Φουτρής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2013
208. Φορολογία και διεθνές εμπόριο
Author: Μπίρμπιλα, Ερασμία
Format: pdf
Date: 09-1997
209. Στρατηγική επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η αποτίμησή της από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Author: Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
Format: pdf
Date: 11-1998
210. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Author: Μπαρκούρα, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 12-1999
211. Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ως ζώνη-στόχος
Author: Κοσμά, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 1999
212. Μακροπρόθεσμη μνήμη στις χρονολογικές σειρές
Author: Αρβανίτης, Στέλιος
Format: pdf
Date: 12-1999
213. Η ισχύς της καλυμμένης ισοτιμίας επιτοκίων
Author: Μαρινοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-1999
214. Θεωρία κερδοσκοπικών επιθέσεων
Author: Μιχελινάκη, Μαρία-Άννα
Format: pdf
Date: 04-2002
215. Κίνητρα, επεξεργασία πληροφορίας και σκοποί πολιτικής
Author: Γυπαράκης, Θεοχάρης
Format: pdf
Date: 12-2002
216. Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Author: Κελεσίδης, Σάββας
Format: pdf
Date: 2004
217. Public bureaucracies
Author: Vasilaki, Ekaterini
Format: pdf
Date: 01-2005
218. Τα όρια των επιχειρήσεων μέσα από τη θεωρία του κόστους συναλλαγής
Author: Μαρκαντώνη, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2005
219. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και διεύρυνση της ευρωζώνης
Author: Τζαβάρας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
220. Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας - Βαλκανικών χωρών
Author: Ιωαννίδου, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 1994

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »