181. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Author: Καζάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2002
182. Ricardian trade, public inputs and government polilcy
Author: Σπηλιόπουλος, Λεωνίδας
Format: pdf
Date: 12-2002
183. Pricing-to-market και το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Παναγιωτοπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2003
184. Ανάλυση της μακροχρόνιας σχέσης της διαφοράς βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων μεταξύ χωρών
Author: Κασούμη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 12-2002
185. Sovereign credit ratings and financial market instability
Author: Solovieva, Olga
Format: pdf
Date: 12-2003
186. Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομικές θεωρίες για την ανεργία (σημεία κριτικής)
Author: Κανακάκη, Πανγιώτα Ι.
Format: pdf
Date: 2003
187. Ζητήματα διεθνούς συνεργασίας παρουσία θετικών εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή
Author: Σαββίδης, Χάρης
Format: pdf
Date: 02-2005
188. Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η εμπειρική διερεύνησή του στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας
Author: Μαγγίνας, Νικόλαος Σπ.
Format: pdf
Date: 11-1998
189. Οικονομική σύγκλιση στις χώρες της Ε.Ε.
Author: Κασούμη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 09-2001
190. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Author: Γκιούσης, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 2007
191. Αργεντινή
Author: Αναστασάκη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 2006
192. Το κοινοτικό καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας
Author: Κλημέντζου, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2011
193. Dumping : μια ανασκόπηση στη θεωρία και στις πρακτικές του
Author: Μενάγιας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2011
194. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης με μη-παραγωγικές δημόσιες δαπάνες και ενδογενή προσφορά εργασίας
Author: Ζερβούδη, Ευανθία
Format: pdf
Date: 2011
195. Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία Ελληνική προεδρία
Author: Αγοράκη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 2011
196. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον: δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι οικονομικής πολιτικής;
Author: Μπαλατσούκα, Κατερίνα
Format: pdf
Date: 09-2012
197. Dumping και antidumping στο διεθνές εμπόριο
Author: Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2012
198. Η θεσμική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς : η περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας
Author: Ασημακόπουλος, Εμμανουήλ Ν.
199. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Format: pdf
Date: 01-2012
200. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Author: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Format: pdf
Date: 12-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »