161. Τρόπος ηγεσίας του διευθυντή πωλήσεων και η σχέση του με το δυναμικό πωλήσεων
Συγγραφέας: Αργυρού, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
162. Οικονομική επίδραση της αξιολόγησης της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Βασιλική Απ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
163. Η τεχνολογία των υπολογιστών στην μάθηση και αξιολόγηση με την βοήθεια των αντικειμενικών ερωτήσεων
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2006
164. Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σκάκος, Γεώργιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
165. Stock index options : ένα νέο προϊόν στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Εμπειρία από ξένα χρηματιστήρια
Συγγραφέας: Βλάσσης, Παναγιώτης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
166. Ανάλυση μελετών εφικτότητας για δανειοδότηση εταιρειών από γνωστή ελληνική τράπεζα
Συγγραφέας: Κασμά, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
167. Ανάλυση και αποτίμηση εταιριών
Συγγραφέας: Τόλιας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
168. Σύγκριση νευρωνικών και οικονομετρικών μοντέλων πρόβλεψης στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Φλωριός, Γρηγόρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
169. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ζούρα, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
170. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μανωλάς, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
171. B2B Electronic marketplaces : εμπειρική διερεύνηση των marketplaces στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ευσέβιος - Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
172. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ευαγγέλου, Κλειώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
173. Οι εμπορικές εκθέσεις ως ένα πολυλειτουργικό μέσο επικοινωνίας
Συγγραφέας: Πεϊτζίκα, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
174. Το crisis communication στις εταιρίες του κλάδου των τροφίμων της ελληνικής πραγματικότητας
Συγγραφέας: Κολυβά, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
175. E-tourism. Η διάχυση της πληροφοριακής τεχνολογίας στον τουρισμό
Συγγραφέας: Μπεκίρος, Ηλίας Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
176. Διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων marketing για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο των υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δρακωνάκη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
177. Έρευνα ικανοποίησης πελατών με την πολυκριτήρια μέθοδο MUSA σε ναυτιλιακή εταιρία
Συγγραφέας: Κοτσιφάκη, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
178. Private label : ποια είναι η στάση των καταναλωτών απέναντί τους
Συγγραφέας: Ψαρράκου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
179. Εφαρμογή εργαλείων διοικητικής λογιστικής σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σταυρακάκη, Ανθία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
180. Τουρισμός και στρατηγική μάρκετινγκ με ειδίκευση σε cruises, yachting, golf
Συγγραφέας: Κλάδου, Στυλιανή

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »