141. Υπολογισμός των συγκρούσεων στη βιομηχανία τροφίμων πάνω στη βάση του transaction cost
Συγγραφέας: Κουνέλης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
142. Εκκαθάριση συναλλαγών
Συγγραφέας: Κοντούλης, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
143. Ζητήματα ανθρώπινων πόρων κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
144. Συστήματα αμοιβών δύναμης πωλητών στο χώρο του business to business
Συγγραφέας: Πολίτης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
145. Περιβαλλοντική λογιστική
Συγγραφέας: Ψιμούλη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
146. Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Νορβηγίας
Συγγραφέας: Δικαιάκος, Αλέξης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
147. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης : η περίπτωση των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Λαμπρόπουλος, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
148. Προσδιοριστικοί παράγοντες των διαπραγματευτικών μοντέλων στην πώληση των πρόσθετων και βοηθητικών υλών στη βιομηχανία τροφίμων
Συγγραφέας: Γκίνης, Κωνσταντίνος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2004
149. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Στάμος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
150. Mια ανατομία της ποιότητας των υπηρεσιών στο χώρο του ιαματικού τουρισμού
Συγγραφέας: Μανίνου, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
151. Η αξιολόγηση της απόδοσης
Συγγραφέας: Μιζικάκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
152. Ποιότητα κερδών
Συγγραφέας: Φωτεινός, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
153. Πολυκριτήρια προσέγγιση για το βαρόμετρο της ποιότητας των υπηρεσιών στο μετρό
Συγγραφέας: Κλειτσάκη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
154. Μερισματική πολιτική ελληνικών εταιρειών
Συγγραφέας: Πασσάς, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
155. Leadership for team coaches
Συγγραφέας: Δούσκας, Ιωάννης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
156. Πρόγραμμα internal marketing κεντροποίησης στεγαστικών δανείων της Alpha Bank
Συγγραφέας: Καραθανάση, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
157. Διερεύνηση εμπειρικών υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών
Συγγραφέας: Κατσαούνης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
158. Το μάρκετινγκ των Π.Α.Ε. στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπανδρεόπουλος, Αναστάσιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
159. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Συγγραφέας: Ντάνος, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
160. Η εφαρμογή των εργαλείων της διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δελλάρη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »