61. Δυναμική προσέγγιση του συστήματος κινδύνου των μετοχών
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Δημήτριος Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
62. Η εκχώρηση σε τρίτους δραστηριοτήτων - υπηρεσιών (outsourcing) του τμήματος ανθρωπινων πόρων
Συγγραφέας: Φώτου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
63. A decision support system for RFP / RFQ evaluation based on expected profit and capacity utilization
Συγγραφέας: Αγιομαυρίτης, Ιωάννης Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
64. Προβολή βιομηχανικών προϊόντων
Συγγραφέας: Τολιόπουλος, Ευθύμιος, Δημητράκος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
65. Rating agencies - Ο ρόλος των εταιριών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ο τρόπος δράσης τους: Intracome Credit Analysis
Συγγραφέας: Μουστάκα, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
66. Εισαγωγή των futures και επιπτώσεις τους στη spot αγορά
Συγγραφέας: Πεζερίδης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
67. Αποτελεσματικότητα δηλώσεων αποστολής σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και σχέση με επιχειρησιακή απόδοση
Συγγραφέας: Δημάδης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
68. Το προφίλ των ΜΜΕ σε 5 ευρωπαϊκές χώρες: συσχετίσεις χαρακτηριστικών και τάσεις διοίκησης
Συγγραφέας: Καρύδης, Αριστείδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
69. Πρόγραμμα μάρκετινγκ: 3M Scotchlite TM Fluorescent Diamond Grade TM
Συγγραφέας: Παπαδοπετράκη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
70. Business plan "Seven the easy markets"
Συγγραφέας: Κορκιδάκης, Κώστας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
71. Τεχνικές καθορισμού συναρτήσεων ικανοποίησης του πελάτη και εφαρμογή στο σύστημα MU.S.A.
Συγγραφέας: Αρφαράς, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
72. Μάρκετινγκ μονάδων υγείας
Συγγραφέας: Χατζηπέτρου, Κατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
73. Αιτίες αναποτελεσματικότητας των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων
Συγγραφέας: Δημαρέλλη, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
74. Θεωρητική Προσέγγιση του leasing και του sale and lease back ακινήτων: καθορισμός των κρίσιμων παραγόντων επηρεασμού της επιλογής μεταξύ sale and lease back και τραπεζικού δανεισμού
Συγγραφέας: Τζήμα, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2004
75. Εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών μεθόδων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Στεργίου, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
76. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
77. Πολυκριτήρια αξιολόγηση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος MUSA
Συγγραφέας: Καρακίτσου, Λήδα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
78. Εξαγωγικές στρατηγικές Ελληνικών εταιριών ένδυσης: επώνυμα vs φασόν
Συγγραφέας: Καρπουχτσής, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
79. Αξιολόγηση του μοντέλου των κλαδικών συνομαδώσεων (industry clusters): η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας
Συγγραφέας: Μελιγκοτσίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
80. Η επίδραση της εφαρμογής των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ξένου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »