41. Εμπειρικός προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στους κλάδους των τραπεζών και των εταιριών τροφίμων στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Καρακίτσου, Μαρία Ζωή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
42. Σύγκριση οικονομικών χαρακτηριστικών των εταιρειών που έχουν εισηχθή στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. πριν και μετά την εισαγωγή
Συγγραφέας: Παπαδήμα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
43. Ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών και ο προσδιορισμός του μέσω: 1.του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) 2.του υποδείγματος της αγοράς
Συγγραφέας: Βοσινάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1999
44. Η οργάνωση του δικτύου πωλήσεων στο χονδρεμπόριο στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζάχος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2000
45. Εξαγορές και συγχωνεύσεις - περίπτωση ναυτιλίας: Case studies: 1) P&Q - NEDLLOYD, 2) Επιχειρήσεις Αττικής - Γραμμές Στρίντζη
Συγγραφέας: Φωτάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
46. Εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων σε μοντέλα διαπραγματεύσεων
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Αλέξης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
47. Διαχείριση εταιρικής ταυτότητας
Συγγραφέας: Παρασκευάς, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
48. Η ηθική στη διαφήμιση
Συγγραφέας: Παπαχαραλάμπους, Ναυσικά Ξ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
49. Αποτίμηση εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. έτος 2000
Συγγραφέας: Καραγιώργου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
50. E-procurement και ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Αργυράκη, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
51. Η συνέντευξη ως μέσο αποτελεσματικής πρόσληψης προσωπικού
Συγγραφέας: Βασιλείου, Θάνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
52. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Χωριανόπουλος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
53. Η συμπεριφορά των μάνατζερ από πλευράς διοικητικής συγκρούσεων
Συγγραφέας: Σπανός, Παντελεήμων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
54. Η διείσδυση του internet ως μέσο επικοινωνίας σε μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μπόικου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
55. Παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης διαφημιζόμενων προϊόντων από τα παιδιά και οι αντιδράσεις των μαμάδων
Συγγραφέας: Ασουρματζιάν, Ναταλία
Μορφή: pdf
56. Τα συστήματα κοστολόγησης στα ελληνικά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Βαρτελάτου, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
57. Η διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού σε μεγάλες επιχειρήσεις: η περίπτωση του κλάδου τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μουστάκα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
58. Ανάλυση συμπεριφοράς ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Παπαβασιλείου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
59. Ακραία γεγονότα και υπέρ-αντίδραση ή υπό-αντίδραση των επενδυτών: αντιδρούν οι επενδυτές ορθολογικά σε ακραία γεγονότα; Μια κλαδική ανάλυση στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Χρονόπουλος, Δημήτριος
60. Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, με βάση τις αρχές του χαρτοφυλακίου, για τις εισηγμένες, στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης
Συγγραφέας: Μπεντούλης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »