21. Μελέτη πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας: Αργυροπούλου, Αγγελική, Κοντοδήμας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
22. Η κουλτούρα και η ηγεσία στην ελληνική κοινωνία
Συγγραφέας: Σαλπέας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
23. Ομολογιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: στρατηγικές trading και arbitrage
Συγγραφέας: Γκράβας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
24. Επιχειρηματικό πλάνο της RealMeal.gr με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Συγγραφέας: Τζεβελέκης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
25. Το industrial promotion των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ριζομυλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
26. Διοικητική τραπεζικών χορηγήσεων και μελέτη κριτηρίων δανεισμού
Συγγραφέας: Πεφάνης, Γεράσιμος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
27. The growth challenge of the new venture: η πρόκληση της ανάπτυξης και μια απόπειρα για την αποκάλυψη της συνταγής επιτυχίας.
Συγγραφέας: Μυστακίδης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
28. Διαχείριση γνώσης και ανθρώπινο δυναμικό: μελέτη περίπτωσης στη ΔΕΗ Α.Ε.
Συγγραφέας: Μπαρτσώτας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2004
29. Εταιρική επιχειρηματικότητα - intrapreneurship. Μελέτη περιπτώσεων στον ελληνικό κλάδο τηλεπικοινωνιών
Συγγραφέας: Σιδέρης, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
30. Αναγνώριση εσόδων και προωθητικές ενέργειες των πωλήσεων
Συγγραφέας: Τόλιας, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
31. Ποιότητα υπηρεσίας και εξυπηρέτησης πελατών κινητής τηλεφωνίας: στοιχεία από την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Χατζηπάνος, Μιχαήλ Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
32. Η εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών Yield Management στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Λύτρας, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
33. Μια μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών internet στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λιαρμακόπουλος, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
34. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων στα πλαίσια των μεθόδων αξιολόγησης της Morningstar
Συγγραφέας: Αλεβιζοπούλου, Ευφροσύνη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
35. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: το άνοιγμα προς τα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Μιλτιάδου, Ευστράτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
36. Οι καινούργιες τεχνολογίες στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κυμπιζής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
37. Μελέτη αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Αθήνας με τη χρήση των event studies
Συγγραφέας: Τζινευράκης, Στυλιανός Εμμ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
38. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: παρούσα κατάσταση, εξελίξεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ντάνος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
39. Η επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος, Χρήστος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
40. Αξία της επιχείρησης: συσχέτιση με τις ταμειακές ροές έναντι της λογιστικής πληροφόρησης
Συγγραφέας: Γκάγκας, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »