261. Επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία εταιρίας m-business παροχής υπηρεσιών περιεχομένου
Συγγραφέας: Κατσίμπας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
262. Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων - ABC
Συγγραφέας: Δεληγιάννης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
263. Ενδοεταιρική επικοινωνία
Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
264. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Συγγραφέας: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
265. Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Συγγραφέας: Καταραχιά, Ανδρονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
266. Ανταγωνιστική πληροφόρηση
Συγγραφέας: Λεώνη, Βασιλεία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2004
267. Πολυκριτήρια ποιοτική ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση στον κλάδο του αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Γουρδουβέλη, Βάλσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
268. Διαχείριση της αλλαγής και ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών
Συγγραφέας: Σαραντοπούλου, Αικατερίνη-Ευθυμία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
269. Στρατηγικές διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Καϊτατζή, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003-2004
270. Το category management και η εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Καραθανάσης, Χρήστος
Μορφή: pdf
271. Αξιολόγηση τραπεζικών υπηρεσιών και μέτρηση της ικανοποίησης χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Βρανά, Έλσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
272. Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Συγγραφέας: Καλαντζής, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2004
273. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Συγγραφέας: Κονταξή, Μυρτώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2004
274. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
275. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
276. Διοίκηση διαπολιτισμικής αλλαγής : ο ρόλος των διαφορών του συστήματος πολιτισμικών αξιών και της διοίκησης αλλαγής στην υιοθέτηση ενός συστήματος διοικητικού ελέγχου
Συγγραφέας: Χατζημιχάλη, Ιωάννα-Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
277. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Λαμπίδη, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
278. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Συγγραφέας: Στυμπίρης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
279. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
280. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην υιοθέτηση και αξιοποίηση καινοτομών τεχνολογιών στο Ελληνικό περιβάλλον
Συγγραφέας: Γυπάκης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »