201. Δημιουργία επωνυμίας σε διεθνείς αγορές (global branding) από πολυεθνικές επιχειρήσεις
Author: Παπακώστα, Θεανώ - Πηνελόπη
Format: pdf
Date: 06-2005
202. Η πιστότητα στις βιομηχανικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Τσαγκόγεωργα, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 09-2006
203. Ανατομία και μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα
Author: Μαυραλεξάκης, Φίλιππος
Format: pdf
Date: 10-2006
204. Μέθοδοι προσέλκυσης & επιλογής πωλητών στην αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα
Author: Δήμα, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-2006
205. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
Author: Νάστος, Βασίλειος Γ.
Format: pdf
Date: 09-2006
206. Συγκριτική μελέτη του τρόπου διοίκησης των Αμερικάνικων και Ιαπωνικών επιχειρήσεων
Author: Ούτσιος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 09-1998
207. Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Author: Ανθοπούλου, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 1998
208. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Βουδαπέστης
Author: Τουρκολιάς, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 12-1999
209. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Γεωργίου, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 1999
210. Πολιτικές στις οικονομικές υπηρεσίες
Author: Ρέτζεκα, Μεταξία
Format: pdf
Date: 2000
211. Σύγκλιση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Γαζής, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 09-2001
212. Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Author: Μπόζος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2002
213. Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Author: Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Π.
Format: pdf
Date: 09-2002
214. Ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης στην επιλογή προμηθευτών των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Author: Μιχαλολιάκος, Αντώνης
Format: pdf
215. Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Author: Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Format: pdf
Date: 09-2002
216. Εισαγωγή στο "total quality management" για αεροπορικές μεταφορές
Author: Παντέρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2002
217. Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Author: Πανόπουλος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 09-2002
218. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Author: Παρούσης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 09-2003
219. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα στη ρωσική οικονομία
Author: Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Γ.
Format: pdf
Date: 2003
220. Επενδυτικές πρακτικές ελληνικών επιχειρήσεων
Author: Σχίζας, Σωτήρης Γ.
Format: pdf
Date: 09-2004

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »