181. Διοίκηση αλλαγών - Διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή
Συγγραφέας: Κούτη, Ναυσικά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004-2005
182. Εμπειρική έρευνα της αλληλεπίδρασης των επιμέρους διαστάσεων του Balanced Scorecard στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κανδηλώρου, Μυρτώ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
183. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
Συγγραφέας: Γκρέκα, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
184. Η στρατηγική των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων της Κρήτης
Συγγραφέας: Γαλενιανού, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
185. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στους επιχειρηματικούς οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού βάση της καμπύλης μάθησης και της κοστολόγησης κατά δραστηριότητες
Συγγραφέας: Βλησμάς, Ορέστης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
186. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Συγγραφέας: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
187. Ευέλικτα συστήματα απασχόλησης και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Διακογιάννη, Χρυσάνθη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
188. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Συγγραφέας: Κωστάκος, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
189. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
190. Κόστος ποιότητας και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
191. Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Συγγραφέας: Μπρούστας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
192. Ευκαιρίες arbitrage στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Συγγραφέας: Αγγελίδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
193. Venture capital : διεθνής και Ελληνική εμπειρία
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
194. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) σε μικρομεσαία εμπορική και τεχνική επιχείρηση
Συγγραφέας: Δεληγιώργης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
195. Η διαμόρφωση και λειτουργία των ηλεκτρονικών τραπεζικών καναλιών διανομής
Συγγραφέας: Νάτση, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
196. Το venture capital στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τογκαλίδου, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
197. Ο στρατηγικός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σημασία της οργανωτικής δομής
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
198. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με τη βοήθεια του προγράμματος MUSA
Συγγραφέας: Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
199. Σχεδιασμός πελατοκεντρικής στρατηγικής για έναν ελληνικό εκδοτικό οργανισμό με εφαρμογή μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης
Συγγραφέας: Αλεξόπουλος, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
200. Μέγεθος και προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαιακής διάρθρωσης: μια εμπειρική μελέτη για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »