121. Η αστάθεια και οι "κρίσεις" του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
Author: Δανιήλ, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
122. Η ανάλυση της οικονομικής εξέλιξης στην Αγγλία, 1500-1750
Author: Θεοδωράτου, Ολγα
Format: pdf
Date: 12-2001
123. Τεχνικές Monte Carlo στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
Author: Παπαϊωάννου, Σωτήρης
Format: pdf
Date: 09-2002
124. Ένταση χρήσης του κεφαλαίου, πληθωρισμός και ανεργία
Author: Γερομίχαλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 08-2002
125. Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Author: Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Format: pdf
Date: 01-2003
126. Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 01-2003
127. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Author: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 01-2003
128. Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Author: Μηγιάκης, Πέτρος
Format: pdf
Date: 01-2003
129. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Author: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Format: pdf
Date: 01-2004
130. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή
Author: Ευθυμίου, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2004
131. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Νατσάκος, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 01-2004
132. Στρατηγικές επίλυσης στοχαστικών δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας
Author: Καραμπαρμπούνης, Λουκάς
Format: pdf
Date: 01-2005
133. Διεθνές εμπόριο και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Author: Κοσκινάς, Νίκος
Format: pdf
Date: 12-2004
134. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είκοσι χωρών, 1962-1995
Author: Δρυδάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2005
135. Θεωρίες προσδιορισμού του εργατικού μισθού με έμφαση στα υποδείγματα διαπραγματεύσεων
Author: Κυριακόπουλος-Ρουμελιώτης, Γεώργιος-Κυριάκος
Format: pdf
Date: 01-2005
136. Ρυθμιστική πολιτική και τηλεπικοινωνίες
Author: Κελαΐδη, Εμμανουέλα
Format: pdf
Date: 01-2005
137. Τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Σμυρναίος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 01-2005
138. Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
Author: Σιφναίος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 01-2005
139. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των καταναλωτικών δανείων στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ
Author: Ασπρογέρακα, Χάρις
Format: pdf
Date: 01-2006
140. Insider trading in stock markets
Author: Κιούση, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »