81. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Σφαέλλος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
82. Αποτελεσματικότητα των αγορών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου : εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δροσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
83. Επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
84. Dynamic asset allocation based on financial models
Συγγραφέας: Γιακουμάκη, Σταματία-Άννα
Μορφή: pdf
85. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Αποστολοπούλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
86. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
87. Μέθοδοι εκτοκισμού καταθετικών και χορηγητικών εργασιών των τραπεζών
Συγγραφέας: Κωτσή, Ζωή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
88. Option pricing
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Ευθύμιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
89. Optimal second-best fiscal policies in an endogenous growth model
Συγγραφέας: Σαπέρας, Σωτήρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
90. Προϊόντα σε αγορές ανακύκλωσης
Συγγραφέας: Διαλυνά, Ερωφίλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
91. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
92. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με εναλλαγές στις καταστάσεις της οικονομίας
Συγγραφέας: Χουρδάκης, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
93. Η διαχρονική θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή και τα δυναμικά συστήματα ζήτησης
Συγγραφέας: Μαντζουνέας, Ηλίας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
94. Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Κοκορέ, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
95. Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές
Συγγραφέας: Μπέλση, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
96. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Συγγραφέας: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
97. Αποτελεσματικότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δεσύλλα, Λαμπρινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2001
98. Παραγωγή δημοσίων αγαθών, επιδίωξη προσόδων και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Πανούση, Βάσια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002
99. Επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό: προσδιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων
Συγγραφέας: Τόλιας, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
100. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Συγγραφέας: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »