21. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Συγγραφέας: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
22. Η παρουσία των ξένων τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο: κερδοφορία και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Τάτση, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
23. Οι επιπτώσεις της διεθνούς βοήθειας στην οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας: κοινοτικά πλαίσια στήριξης 1989-2006
Συγγραφέας: Κουτσουρή, Αναστασία Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
24. Εκτίμηση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας
Συγγραφέας: Κυθρεώτου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
25. Intertemporal relation between equity premia and the bond market: evidence from Greece
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδη, Σπυριδούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
26. Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
27. Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και μόχλευση
Συγγραφέας: Καραδήμα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
28. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
29. Εφαρμογή και συγκριτική παρουσίαση μοντέλων εντοπισμού "Earnings Management"
Συγγραφέας: Χατήρα, Ναταλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
30. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Καυκάλας, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
31. Banking activities and sovereign risk
Συγγραφέας: Χατζή, Ενίντα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
32. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Συγγραφέας: Φροσύνης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
33. Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση λογιστικού μοντέλου
Συγγραφέας: Σαραντοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
34. Καινοτομία και ανταγωνισμός
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Καλλιόπη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
35. Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Συγγραφέας: Μακρά, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
36. Συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μπατάνη, Νικολέττα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
37. Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
38. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βαΐου, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
39. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Μπαλτά, Ερασμία Μυρτώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
40. Rent-seeking, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Βεκρή, Μαργαρίτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »