1. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Author: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 02-2015
2. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2011
3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Format: pdf
Date: 01-2011
4. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Author: Μαρουλάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2013
5. Managing freight portfolios, from theory to practice
Author: Δρακόπουλος, Άγγελος
Format: pdf
Date: 10-2013
6. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Author: Μάνασης, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 07-2012
7. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Format: pdf
Date: 01-2011
8. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Author: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Date: 03/13/2017
10. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Author: Τερζούδη, Κλεονίκη
Format: pdf
Date: 02-2000
11. Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Author: Ζωτάλης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 01-2008
12. Ο κλαδος των super markets στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων
Author: Μάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2011
13. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Author: Χαρμπανς, Λιτίνα
Format: pdf
Date: 01-1998
14. Επενδύσεις, πληθωρισμός, δημοσιονομικά ελλείμματα και πολιτικοί κύκλοι
Author: Λεκατσάς, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 06-1998
15. Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση, αποτελεσματικότητα και προοπτικές
Author: Αρμάγου, Ιουλία Γ.
Format: pdf
Date: 06-2000
16. Ανάλυση της μεταβλητότητας στην αποτίμηση options με μεθόδους προσομοίωσης
Author: Κακαλετρής, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 11-2002
17. Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Author: Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 07-2002
18. Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Author: Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Format: pdf
Date: 01-2003
19. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 01-2004
20. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Author: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Format: pdf
Date: 01-2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »