1. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2015
2. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Κατσούλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
4. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Συγγραφέας: Μαρουλάκη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
5. Managing freight portfolios, from theory to practice
Συγγραφέας: Δρακόπουλος, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
6. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Συγγραφέας: Μάνασης, Ευστάθιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
7. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Συγγραφέας: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
8. Νομισματική πολιτική σε ένα υπόδειγμα δύο χωρών
Συγγραφέας: Καρδαρά, Στυλιανή
Μορφή: doc
9. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Συγγραφέας: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Ημερομηνία: 03/13/2017
11. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Συγγραφέας: Τερζούδη, Κλεονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
12. Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Συγγραφέας: Ζωτάλης, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 28-01-2008
13. Ο κλαδος των super markets στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων
Συγγραφέας: Μάκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
14. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Χαρμπανς, Λιτίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
15. Επενδύσεις, πληθωρισμός, δημοσιονομικά ελλείμματα και πολιτικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Λεκατσάς, Αριστοτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1998
16. Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση, αποτελεσματικότητα και προοπτικές
Συγγραφέας: Αρμάγου, Ιουλία Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2000
17. Ανάλυση της μεταβλητότητας στην αποτίμηση options με μεθόδους προσομοίωσης
Συγγραφέας: Κακαλετρής, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2002
18. Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002
19. Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
20. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Συγγραφέας: Μανιάτης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »