521. Πολιτικές ασφάλειας δικτύων
Συγγραφέας: Ζερβάκη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
522. Ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας των προμηθειών
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1997
523. Η διαδικασία γνώσης στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών : επιχειρηματική στρατηγική και αρχιτεκτονικές υλοποίησης
Συγγραφέας: Σαμιώτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
524. Δημιουργία πλαισίου αναφοράς για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού στα πλαίσια ενός έργου BPR
Συγγραφέας: Δρίμτζιας, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
525. Using data mining to support marketing business analysis in traditional and internet retailing
Συγγραφέας: Prassas, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
526. Προσωποποίηση πλοήγησης σε WAP πύλη
Συγγραφέας: Γάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
527. Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές μηχανικής μάθησης
Συγγραφέας: Τσίχλας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
528. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υποδομές δημόσιου κλειδιού
Συγγραφέας: Ρέντας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
529. Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Σκαλαίου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
530. Διαχείριση ρίσκου στο έργο ανάπτυξης Π.Σ. με βάση την αντιμετώπιση της συμπλοκότητας
Συγγραφέας: Τζαμαλούκας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
531. Μελέτη της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών internet, μέσω των εταιρειών παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet service providers-ISPs)
Συγγραφέας: Αλμπάνης, Ευστράτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
532. Προσαρμογή των διαφοροποιημένων υπηρεσιών στο UMTS περιβάλλον
Συγγραφέας: Καρδίτση, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
533. Μέθοδοι αυτόματης παραγωγής παραφράσεων για συστήματα ερωταποκρίσεων
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
534. Διαχείριση ομάδων πολυεκπομπής στο UMTS : multicast group management over UMTS
Συγγραφέας: Γιολδάσης, Κωνσταντίνος Αθ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
535. Διαχείριση κινητής περιουσίας ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων: συγκριτική μελέτη αποδόσεων επενδύσεων ταμείων
Συγγραφέας: Αθανασίου, Αθανάσιος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
536. Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές ενεργητικής μάθησης
Συγγραφέας: Μαλακασιώτης, Πρόδρομος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
537. Διαχείριση ραφιού, ανάπτυξη μοντέλων αναπλήρωσης ραφιού για τη διαχείριση πωλήσεων και υποστήριξη απο τεχνολογίες πληροφορικής
Συγγραφέας: Σιλιβίστρα, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
538. Συστήματα διαγλωσσικής ανάκτησης πληροφορίας
Συγγραφέας: Βελέντζας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
539. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
540. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »