501. Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components analysis) για την αξιολόγηση των διαιτητών υδατοσφαίρισης
Συγγραφέας: Σκαλοχωρίτης, Μιχαήλ Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007
502. Στέγαση και ευρώ
Συγγραφέας: Μπαλιάκας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007
503. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις ουρές αναμονής
Συγγραφέας: Μποζοβίτης, Δημήτριος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007
504. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα
Συγγραφέας: Κωστοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
505. Εισαγωγή 2ου πυλώνα (Επαγγελματικά ταμεία) στο υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα: ανάλυση - επιπτώσεις
Συγγραφέας: Μωϋσόγλου, Φίλιππος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
506. Ο.Γ.Α. - Διαδοχική ασφάλιση
Συγγραφέας: Σακκάς, Σωτήριος Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
507. Οργανωσιακή κουλτούρα και κουλτούρα ασφάλειας στους οργανισμούς
Συγγραφέας: Κύρτσιου, Τριανταφυλλιά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
508. Αναζήτηση ιστοπεριεχομένου σε αδόμητα δίκτυα ομότιμων κόμβων : μελέτη, ορισμός και αξιολόγηση μεθόδου μείωσης διάστασης για τη διεξαγωγή συσταδοποίησης
Συγγραφέας: Μαγδαληνός, Παναγής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
509. Σύστημα τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών με τη χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας: Κουσαρίδας, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
510. Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL
Συγγραφέας: Γαλάνης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
511. Networking issues in wireless sensor networks and the data aggregation problem : a survey
Συγγραφέας: Πεδιαδιτάκης, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
512. Σχεδιασμός οικονομικών μηχανισμών στην τεχνολογία Grid και ανάλυση μοντέλων για τα προβλήματα καταμερισμού πόρων και καταγραφής χρήσης
Συγγραφέας: Γέγος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
513. Ένας πιθανολογικός αλγόριθμος αποκοπής καταλήξεων
Συγγραφέας: Στάθης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2007
514. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
515. Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL
Συγγραφέας: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
516. Ανάπτυξη διάχυτου πληροφοριακού συστήματος εικονικής ξενάγησης σε μουσεία, με χρήση τεχνολογιών μοναδικής ταυτοποίησης
Συγγραφέας: Μπέσκος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
517. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και νέες οργανωτικές δομές
Συγγραφέας: Μπρούμας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
518. Mobile TV
Συγγραφέας: Κοντόπουλος, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
519. Ενοποίηση τεχνικών συμπερασματολογίας μέσω υποθέσεων (case-based reasoning) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Συγγραφέας: Καγιαμπάκης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
520. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπης διεπαφής μάθησης, για την επεξεργασία εντολών κίνησης σε φυσική γλώσσα (Ελληνική)
Συγγραφέας: Τρικκαλίδης, Δημήτρης Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »