481. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια του efficient consumer response (ECR - αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή) στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζαρογιάννη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
482. Μέθοδος δημιουργίας και αξιοποίησης του σημασιολογικού ιστού ως μετεξέλιξη του σημερινού διαδικτύου
Συγγραφέας: Λύρας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
483. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
484. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
485. Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
Συγγραφέας: Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
486. Εμπειρική ανάλυση των οικονομικών κύκλων με βάση δείκτες οικονομικής συγκυρίας
Συγγραφέας: Στάγγελ, Ειρήνη Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
487. Μελέτη και εφαρμογή τεχνικών εξατομίκευσης διαφημίσεων σε περιβάλλον ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης
Συγγραφέας: Χρυσοστομίδου, Όλγα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
488. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων με τη χρήση υποδειγμάτων δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας
Συγγραφέας: Ζάβρας, Γεράσιμος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
489. Αλγόριθμοι τμηματοποίησης σε πολυδιάστατα σύνολα μη-σημειακών και σημειακών αντικειμένων ακανόνιστης γεωμετρίας
Συγγραφέας: Χατζηκωστή, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
490. Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών κλιματολογικών παραγόντων
Συγγραφέας: Γρίβα, Χριστίνα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
491. Προτεινόμενες αρχές σχεδιασμού για τη δόμηση του περιεχομένου στη διεπιφάνεια της ψηφιακής τηλεόρασης
Συγγραφέας: Σπυρονίκου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
492. Core inflation, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων, τεχνική ανάλυση
Συγγραφέας: Γεωργάτσος, Εμμανουήλ Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
493. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων τοπικών δικτύων
Συγγραφέας: Συριτζίδου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
494. Τεχνολογίες προστασίας ψηφιακού περιεχομένου
Συγγραφέας: Καλυβίτης, Ισίδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
495. Ασφάλεια στο internet : case study : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συγγραφέας: Μουλίνος, Κων/νος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
496. Δικανική αξιοποίηση πληροφορικής : computer forensic exploitation
Συγγραφέας: Μούρτος, Αριστείδης Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
497. Δικτυακές υπηρεσίες σε κινητές συσκευές
Συγγραφέας: Γαλάνης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
498. Τεχνικές ανάλυσης σε συστάδες: εφαρμογή στην αρχαιομετρία
Συγγραφέας: Μανωλόπουλος, Μιχαήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
499. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Συγγραφέας: Σπυράτος, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
500. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Συγγραφέας: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »