461. Μελέτη των υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία και υλοποίηση μιας πρότυπης υπηρεσίας για το χώρο του κινητού μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Βερβερίδης, Χριστόφορος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
462. Ανάλυση και προτάσεις για το άλλο πρόσωπο της κοινωνικής ασφάλισης στους κλάδους υγείας και πρόνοιας
Συγγραφέας: Ρεφενές, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
463. Μελέτη του ταμείου του δημοσίου (Παλαιοί ασφαλισμένοι)
Συγγραφέας: Σχετάκης, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
464. Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Συγγραφέας: Μπορώτης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
465. Ασφάλεια σε υπηρεσίες διαδικτύου βασισμένες σε XML
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
466. Modelling earthquake risk via extreme value theory and risk pricing the respective catastrophe bonds
Συγγραφέας: Παντελούς, Αθανάσιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
467. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Συγγραφέας: Κορωνάκη, Βασιλεία Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
468. Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε java bytecodes
Συγγραφέας: Καράκοιδας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
469. Αναζήτηση δικτυακών υπηρεσιών με βάση το ερμηνευτικό περιβάλλον
Συγγραφέας: Ραχούτης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
470. Οντολογίες για σημασιολογική αναζήτηση υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κρητικού, Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
471. Μέτρηση συνέπειας στον πηγαίο κώδικα προγραμμάτων
Συγγραφέας: Ζερβουδάκης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
472. Διαχείριση κατανεμημένης εκτέλεσης εφαρμογών σε υπολογιστικά πλέγματα. Τα περιβάλλοντα "Sun One Grid Engine" & "Globus Toolkit"
Συγγραφέας: Κουτουμάνος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
473. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συγγραφέας: Κελεπούρης, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
474. Αποτελεσματικά μοντέλα πρόβλεψης και αναπλήρωσης για προϊόντα νέας τεχνολογίας
Συγγραφέας: Μπαρδάκη, Κλεοπάτρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
475. Διαχείριση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον πλέγματος
Συγγραφέας: Σουπιώνης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
476. Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα
Συγγραφέας: Λουκαρέλλι, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
477. Προδιαγραφές και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής
Συγγραφέας: Ζαγκαβιέρου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
478. Εντοπισμός απειλών και προδιαγραφές διαχείρισης spam σε υποδομές VoIP μέσω SIP
Συγγραφέας: Νακούλας, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
479. Αυτόματη διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων
Συγγραφέας: Μαρκόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
480. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Καρακιόζογλου, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1996

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »