441. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρηστών του grid χρησιμοποιώντας μοντέλα μέτρησης φήμης
Συγγραφέας: Κοντοπούλου, Σταυραλένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
442. Διήθηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διάφορες μορφές του απλοϊκού ταξινομητή Bayes και διαμοιρασμό φίλτρων μεταξύ χρηστών
Συγγραφέας: Κοσμόπουλος, Άρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
443. Μετάπτωση από κλασσικές σε αντικειμενοστραφείς μεθοδολολογίες ανάλυσης
Συγγραφέας: Μανίκας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1996
444. Παράλληλη προσομοίωση συστολικής συμπύκνωσης αραιών πινάκων και συμβολική αναπαράσταση συστολικών υπολογισμών στο χώρο
Συγγραφέας: Μπάρτζη, Αναστασία Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1997
445. Αξιολόγηση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή : η ελληνική περίπτωση στο internet
Συγγραφέας: Παπαζαφειροπούλου, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
446. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής αντιμέτρων CRAMM
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
447. Διαθεσιμότητα πληροφοριών: εννοιολογική θεμελίωση και ανάλυση
Συγγραφέας: Τρύφωνας, Θεόδωρος Α.
Ημερομηνία: 12-1997
448. Δημιουργία συστήματος ελέγχου προγραμμάτων
Συγγραφέας: Σιουγλέ, Ευφροσύνη Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
449. Μαθητές Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας εκπαίδευσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών και σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης
Συγγραφέας: Ντάρδας, Αθανάσιος Πλουτ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
450. Έρευνα της επίδρασης περιβαλλοντικών μεταβλητών στην κατανομή ειδών της χλωρίδας του όρους Ερύμανθου με την χρήση του μοντέλου Proportional Odds
Συγγραφέας: Βαλμάς, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
451. Έλεγχος αξιοπιστίας αδρανειακού συστήματος
Συγγραφέας: Θρακιώτης, Πασχάλης Αθαν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
452. Στοχαστικά μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα
Συγγραφέας: Φράγκου, Σοφία Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2006
453. Μονομεταβλητή εκθετική κατανομή και κάποιες πολυμεταβλητές επεκτάσεις της
Συγγραφέας: Βρεττάκος, Μιχαήλ Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
454. Επισκόπηση των μεθόδων εκτίμησης του κεντρικού υποχώρου με σκοπό τη μελέτη της δεσμευμένης κατανομής y/x
Συγγραφέας: Βλάσσης, Γεώργιος Δημητρίου - Δάμωνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
455. Στατιστική μελέτη της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Καρακίτσος, Μιχαήλ Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006
456. Έλεγχος χρονικής ακεραιότητας multimedia εφαρμογών
Συγγραφέας: Τσερκέζογλου, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
457. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006
458. Έρευνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στα λιμάνια της Ελλάδας
Συγγραφέας: Ντότσιας, Άρης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
459. Νέοι δάσκαλοι - διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΠΕ 70 (Δασκάλων): στατιστική επεξεργασία
Συγγραφέας: Πάστρας, Αθανάσιος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
460. Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων: διδάγματα και εμπειρίες από τη διεθνή αγορά
Συγγραφέας: Λινάρδου, Ελένη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »