401. Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων χρήσης του παγκόσμιου ιστού
Author: Κοτταρίδη, Κλημεντία
Format: pdf
Date: 01-2005
402. Οικονομική ανάλυση των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών (ΙΤ Investment) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : διερεύνηση της συνολικής συμβολής τους στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα καθώς και επιμέρους επιδράσεων
Author: Παπακωνσταντίνου, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 03-2005
403. Εξατομίκευση υπηρεσιών,περιεχομένου και λειτουργικότητας μηχανών αναζήτησης στις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων χρηστών
Author: Ματσούκας, Θεοφάνης
Format: pdf
Date: 01-2005
404. Ασφάλεια στην ασύρματη πολυεκπομπή με κινητούς χρήστες
Author: Παπαγεωργίου, Σπύρος
Format: pdf
Date: 06-2005
405. Τεχνολογίες εξισορρόπησης φορτίου σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα
Author: Δουκάκης, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 02-2006
406. Ανάκτηση πληροφορίας με οντολογίες
Author: Σταυρουλάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 07-2005
407. Εξοικονόμηση εκπεμπόμενης ισχύος στην υπηρεσία MBMS
Author: Τσακανίκας, Βασίλειος Δ.
Format: pdf
Date: 02-2007
408. Εύρεση και υλοποίηση αλγόριθμου συσταδοποίησης ημι-εποπτευόμενης μάθησης για διαχείριση δεδομένων πολλών διαστάσεων με βάση περιορισμούς χρηστών και κριτήρια ποιότητας
Author: Αντωνοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2007
409. Ευρείας κλίμακας περιαγωγή σε ασύρματα τοπικά δίκτυα : αρχιτεκτονική & αποτίμηση
Author: Δημόπουλος, Ευστράτιος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2007
410. Προδιαγραφές εντοπισμού του spit σε υποδομές VoIP
Author: Λιώσης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2007
411. Exploring information system's potential in the ECR context : developing CMFacts for P&G Europe
Author: Pramataris, Katherine
Format: pdf
Date: 09-1996
412. Διαχείριση δικτύων υπολογιστών : ένα περιβάλλον διαχείρησης ποιότητας των δικτύων και των υπηρεσιών τους
Author: Σκουλαρίδου, Βικτωρία
Format: pdf
Date: 01-1998
413. Κριτήρια αξιολόγησης case tools, εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης σε case εργαλεία
Author: Μάμαλης, Ιωάννης Ε.
Format: pdf
Date: 02-1998
414. Στατιστικές μέθοδοι ομαδοποίησης εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών
Author: Χριστοφιδάκη, Κυριακή Ι.
Format: pdf
Date: 06-2004
415. Στατιστική μελέτη των μετρήσεων θορύβου στην Αττική οδό
Author: Μπακαλογιάννης, Μιλτιάδης Ευαγγέλου
Format: pdf
Date: 06-2004
416. Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογής τους σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Μποφιλιάκης, Δημήτριος Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 02-2004
417. Μελέτη ανισότητας των εισοδημάτων: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γληνού, Αικατερίνη Κων.
Format: pdf
Date: 03-2004
418. Στατιστική επεξεργασία υπηρεσιακών στοιχείων των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Author: Σκολαρίκος, Μαρίνος Φωτίου
Format: pdf
Date: 01-2005
419. Ανίχνευση της απάτης στην ασφάλιση αυτοκινήτων
Author: Χαρίση, Αφροδίτη
Format: pdf
Date: 04-2005
420. Η μεθοδολογία 6 Σίγμα : θεωρία και εφαρμογές
Author: Βαρουτά, Παναγιώτα Νικ.
Format: pdf
Date: 04-2005

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »