341. Νέο σύστημα εποπτείας & φερεγγυότητας Solvency II. Εφαρμογή και επιπτώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Συγγραφέας: Χαρμπάτσης, Ιωάννης Ελ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
342. Συγκριτική μελέτη εισοδημάτων και συνολικού φόρου επιλεγμένων επαγγελματικών ομάδων σε επίπεδο νομών για το οικονομικό έτος 2006
Συγγραφέας: Ζουντουρίδου, Θεοπίστη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
343. Εφαρμοσμένες επενδυτικές μέθοδοι στην κτηματαγορά και τεχνικές αξιολόγησης
Συγγραφέας: Παπαλιόλιος, Ευάγγελος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
344. Στατιστική ανάλυση στοιχείων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης
Συγγραφέας: Μπαρτσώκας, Ιωάννης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
345. Στατιστικός έλεγχος της ποιότητας στις παρεχόμενες από το σύστημα "Ποσειδών" κυματικές προγνώσεις
Συγγραφέας: Βαμβακούση, Παναγιώτα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
346. Εφαρμογή της μεθοδολογίας των εκτιμητών GEE (Generalized Estimating Equations) στη στατιστική ανάλυση εναλλακτικών θεραπειών για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
Συγγραφέας: Βασιλείου, Αλεξάνδρα Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2007
347. Πολυμεταβλητή ανάλυση με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών σε κορυφαίους δεκαθλητές τα έτη 1998-2005
Συγγραφέας: Σπέγκος, Βασίλειος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
348. Αξιολόγηση και υλοποίηση RFID τεχνολογιών και προτύπων στο πλαίσιο διαχείρισης της εφοριαστικής αλυσίδας
Συγγραφέας: Λεοντιάδης, Νεκτάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2007
349. Τιμολόγηση γενικών ασφαλίσεων με χρήση θεωρίας βέλτιστου ελέγχου
Συγγραφέας: Σιωπίδης, Γεώργιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
350. Ανάλυση επιβίωσης κατά Bayes
Συγγραφέας: Τσακανίκα, Αικατερίνη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
351. Σχεδιασμός, αρχιτεκτονική και ανάπτυξη πρωτοτύπου intelligent agent ειδοποίησης, σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από μαζική παραγωγή πληροφορίας
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
352. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την πρόβλεψη της ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων κάτω από συναρτήσεις κόστους (Loss Functions)
Συγγραφέας: Ταταράκης, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
353. Επαυξάνοντας τις μαθησιακές δυνατότητες ατόμων και ομάδων εργασίας σε έναν οργανισμό μέσω τεχνολογίας : από interactive case studies σε δυναμικά συστήματα μάθησης
Συγγραφέας: Ζαχαριάς, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
354. Επιχειρηματικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης
Συγγραφέας: Καραμανώλη, Αναστασία Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
355. Δομημένα ομόλογα
Συγγραφέας: Γκενεράλης, Δημήτριος Ευστ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
356. Έλεγχος λογισμικού και διαχείριση επικινδυνότητας
Συγγραφέας: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
357. Μελέτη παραδειγμάτων βιοστατιστικού περιεχομένου με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου NCSS-PASS
Συγγραφέας: Χάδου, Δέσποινα Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
358. Προσομοίωση της λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων με τη χρήση του εργαλείου "the network simulatοr - ns-2"
Συγγραφέας: Κυπρίου, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
359. Επιχειρηματικά μοντέλα στην παροχή voice over IP υπηρεσιών
Συγγραφέας: Αλεξοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
360. Επέκταση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων postgreSQL με τον τελεστή double pipelined hash join
Συγγραφέας: Χρονοπούλου, Μάρθα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »