321. Ανάπτυξη συστήματος υπόδειξης με εφαρμογή αλγορίθμων collaborative και content-based filtering
Author: Καραβέλας, Πέτρος
Format: pdf
Date: 02-2006
322. Προβλήματα βελτιστοποίησης σε γράφους διαστημάτων και συγγενείς
Author: Τάραμα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 06-2007
323. Μεθοδολογία ανάλυσης των επιδράσεων της τεχνολογίας πλέγματος σε εμπορικές εφαρμογές
Author: Τερέζης, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 06-2007
324. A protocol for enterprise network interconnection
Author: Στεφανίδης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 06-2007
325. Ανάλυση και μελέτη της εφαρμογής της δικτυακής τομογραφίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Author: Αγγελόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-2007
326. Σύγκριση μοντέλων παραγοντικής ανάλυσης με συνεχείς και κατηγορικές λανθάνουσες μεταβλητές
Author: Τσαπατσάρη, Σταματίνα Στ.
Format: pdf
Date: 11-2005
327. Η χρήση της ημερήσιας μέσης τιμής των φυσιολογικών αποτελεσμάτων των βιοχημικών εξετάσεν ως εναλλακτικής μεθόδου στατιστικού ελέγχου ποιότητας των αναλυτών κλινικής χημείας
Author: Καρκαλούσος, Πέτρος Λ.
Format: pdf
Date: 02-2006
328. Ο ορισμός της έννοιας του μέτρου και η γενίκευση της έννοιας της πιθανότητας
Author: Κονιδάρης, Νικόλαος Σπ.
Format: pdf
Date: 06-2006
329. Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις ενιαίων λυκείων Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεντέλης και Ν. Πεντέλης
Author: Χρηστάκης, Αναστάσιος Α.
Format: pdf
Date: 09-2006
330. Ταμείο Νομικών
Author: Μήτσουρας, Εμμανουήλ Σ.
Format: pdf
Date: 11-2006
331. Μελέτη ταμείων ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ
Author: Καραδημητρίου, Παναγιώτης Γ.
Format: pdf
Date: 11-2006
332. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα και το παράδειγμα του συνταξιοδοτικού ταμείου "Calstrs"
Author: Μαθιόπουλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2006
333. Η επίδραση της εκτίμησης των παραμέτρων στα διαγράμματα ελέγχου
Author: Μαθιουλάκης, Αλέξανδρος Α.
Format: pdf
Date: 11-2006
334. Διαδικασίες διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση, εκτίμηση ακινήτου
Author: Ηλιάδου, Σοφία Μ.
Format: pdf
Date: 10-2006
335. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Author: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2007
336. Χρονολογικές σειρές- γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση - έκθεση εκτίμησης
Author: Παπακούσουλας, Κωνσταντίνος Α.
Format: pdf
Date: 10-2006
337. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση μετοχής "Eurobank" - μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων δήμου Αμαρουσίου
Author: Μαστροδήμος, Σπυρίδων Ν.
Format: pdf
Date: 09-2006
338. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Format: pdf
Date: 01-2007
339. Στατιστική ανάλυση ζημιών του κλάδου μεταφορών και μέθοδοι αποθεματοποίησης
Author: Στάντζου, Βασιλική-Βανέσσα
Format: pdf
Date: 12-2006
340. Σύγχρονες στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Κουλαμπίδης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 10-2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »