301. Μεταγραφή XPath ερωτήσεων με τη χρήση όψεων
Author: Αραβογλιάδης, Παντελής
Format: pdf
Date: 06-2007
302. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Author: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2007
303. Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και συστήματα διαχείρησης ποιότητας
Author: Μουρίκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-1999
304. Τεχνικές δειγματοληψίας για την εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δείγματα
Author: Δήμου, Αναστάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 02-1999
305. Ενσωμάτωση τεχνικών ελέγχου προγραμμάτων και ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου λογισμικού
Author: Ζήζος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 02-1999
306. Μελέτη του Proxy Cashe και των πολιτικών αντικατάστασης εγγράφων
Author: Μπουρδάκου, Ευδοκία
Format: pdf
Date: 02-2000
307. Μέτρηση και στατιστική ανάλυση επιδόσεων ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11
Author: Οικονόμου, Γιώργος
Format: pdf
Date: 09-2001
308. Οικονομικές πτυχές του πρωτοκόλλου Telephony Routing Over IP (TRIP) για το Voice Over IP
Author: Καλόγηρος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2003
309. Προσαρμογή κεντροειδών για κατηγοριοποίηση κειμένων
Author: Γκανόγιαννης, Ανέστης
Format: pdf
Date: 06-2005
310. Δίκτυα εμπιστοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Author: Μπίντζιος, Ευάγγελος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2005
311. Επεξεργασία και εκτέλεση επερωτήσεων και ενημερώσεων σε XML έγγραφα αποθηκευμένα σε σχεσιακό σύστημα. Μελέτη και υλοποίηση
Author: Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 02-2005
312. Μελέτη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος πολλαπλών εισόδων για την εξυπηρέτηση των πελατών των κινηματογράφων
Author: Χέλμης, Γεώργιος, Λούτας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2005
313. Ευφυείς πράκτορες και ηλεκτρονικές αγορές
Author: Ρούμπου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-2006
314. Ανάλυση και πρόβλεψη των τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας
Author: Βλαχόπουλος, Νικόλαος Δ.
Format: pdf
Date: 02-2005
315. Διερεύνηση της σχέσης εσωτερικού μάρκετινγκ και οργανωσιακής δέσμευσης : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Author: Κεχρής, Χρήστος Β.
Format: pdf
Date: 09-2005
316. Το προφίλ των μαθητών των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων στη Δωδεκάνησο
Author: Παπαδοπούλου, Καλλιρόη Δ.
Format: pdf
Date: 11-2005
317. Κατανομή Pareto και χαρακτηρισμοί αυτής
Author: Σπαθάρας, Δημήτριος Παν.
Format: pdf
Date: 06-2005
318. Ανάλυση διαγραμμάτων ελέγχου διεργασιών και μέσο μήκος ροής
Author: Γιαννούκου, Βασιλική Νικ.
Format: pdf
Date: 12-2005
319. Αλληλεπίδραση κινητών δικτύων τρίτης γενιάς (3GPP) με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs)
Author: Τουμάσης, Παναγιώτης Σ.
Format: pdf
Date: 06-2006
320. Reciprocity strategies in the peer to peer wireless network confederation : building trust in an anarchic setup
Author: Stefanis, Eleftherios C.
Format: pdf
Date: 06-2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »