281. Η διδιάστατη κανονική κατανομή
Συγγραφέας: Παππάς, Αθανάσιος Δημ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
282. Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας των μαθητών της Γ΄Λυκείου, για τα Ενιαία Λύκεια του νομού Αργολίδας, τη σχολική περίοδο 2001-2002
Συγγραφέας: Τερζόπουλος, Χρήστος Χαρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
283. Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Βατρικάς, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
284. Το WEB ως γράφημα
Συγγραφέας: Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
285. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Συγγραφέας: Φερεντίνος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
286. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Συγγραφέας: Τασσόπουλος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
287. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Συγγραφέας: Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
288. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Συγγραφέας: Καρατάσος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
289. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Συγγραφέας: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
290. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Συγγραφέας: Ντρίτσου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
291. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων 2001
Συγγραφέας: Κατωπόδης, Ιωάννης Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2003
292. Μελέτη των επιδόσεων και των αποκλίσεων στη βαθμολογία των μαθητών της Γ΄Λυκείου για τα σχολικά έτη 2000-2001 και 2001-2002 για την περιοχή του 5ου γραφείου της Γ΄Διεύθυνσης Αθήνας
Συγγραφέας: Βαμβακίδης, Δημήτριος Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2003
293. Υποχρεωτική εκπαίδευση: τύπος σχολείου και επίδοση μαθητών στο Ν. Μεσσηνίας
Συγγραφέας: Οικονομόπουλος, Δημήτριος Ιωάννη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
294. Γραμμικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις οδηγούμενες από σύνθετες διαδικασίες Poisson
Συγγραφέας: Τσίχλη, Μαρία Γεωργίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2004
295. Ευστάθεια συνταξιοδοτικών ταμείων καθορισμένης παροχής όπου τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες επιμερίζονται και οι αποδόσεις από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ακολοθούν αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα πρώτης τάξεως
Συγγραφέας: Σκοπελίτης, Εμμανουήλ Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
296. Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων για την αξιολόγηση καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Γουργιώτου, Ευθυμία Αν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
297. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών : από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο
Συγγραφέας: Ρούσσος, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
298. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Συγγραφέας: Paraskevaidis, Dimitris D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
299. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc δίκτυα
Συγγραφέας: Αθαναηλέας, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
300. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα
Συγγραφέας: Κοσιάρης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »