241. Χρήση της UML στην ανάλυση διεπιχειρησιακών διαδικασιών : το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της GRECOTEL
Author: Καραγιάννης, Φρατζής
Format: pdf
Date: 02-2000
242. Η χρήση του Generalized Processor Sharing αλγορίθμου για την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας στο CPRS μελέτη περίπτωσης
Author: Ζιώγας, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2001
243. Αρχιτεκτονικές και επιχειρηματικά πρότυπα για δίκτυα οπτικών ινών συγκυριαρχίας πελατών
Author: Δερπάνης, Δημήτριος Β.
Format: pdf
Date: 02-2003
244. Διαχείριση των αποθεμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα : η επίδραση της ακριβούς πληροφόρησης στις κεντρικές αποθήκες
Author: Παναγιωτόπουλος, Μαρίνος
Format: pdf
Date: 02-2004
245. Σχεδίαση πολυεδρικής ταξινομίας για ένα σύστημα τουριστικών πληροφοριών
Author: Σωτηροπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 02-2005
246. Ελεύθερο λογισμικό και αξιολόγηση επενδύσεων κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
Author: Τσαπραλή, Ευγενία
Format: pdf
Date: 01-2005
247. Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Φράγκου, Κατερίνα
Format: pdf
Date: 01-2005
248. Παροχή ποιότητας σε δικτυακές υπηρεσίες και ειδικότερα σε πολυμεσικές εφαρμογές και σε εφαρμογές πολυμετάδοσης δεδομένων σε περιβάλλον GNU/Linux
Author: Παρίσης, Γεώργιος-Άγγελος
Format: pdf
249. Ο ρόλος των διαφόρων επιστημονικών αναφορών στην αναζήτηση για την κατανόηση της αποτυχίας στα πληροφοριακά συστήματα
Author: Παναγιώτου, Ηρακλής
Format: pdf
Date: 05-2005
250. Έλεγχος λογισμικού με χρήση γενετικών αλγόριθμων
Author: Διαμαντόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2004
251. Εφαρμογή συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence-BI) και ανάλυση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
Author: Αντωνιάδου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 02-2005
252. Ανωνυμία σε δίκτυα αισθητήρων
Author: Λεπενιώτου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 02-2006
253. Μελέτη κινήτρων συμμετοχής σε κοινοτικά wlan
Author: Δαλακούρας, Κωνσταντίνος Ι.
Format: pdf
Date: 02-2006
254. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα : ανάλυση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση κυρίαρχων τεχνολογιών, διερεύνηση επιπτώσεων
Author: Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2006
255. Προσέγγιση επίτευξης ευελιξίας στα συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών μέσα από τη μάθηση προσαρμογής και διαχείρισης των εξαιρέσεων
Author: Αρίδας, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 12-2005
256. Modeling AS-level internet topology
Author: Κρούσκα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 06-2006
257. Μηχανισμοί ατομικών κινήτρων σε περιβάλλον ομαδικής υπολογιστικής συνεισφοράς
Author: Σούκερα, Ευλαμπία
Format: pdf
Date: 06-2006
258. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή : προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και μη προσεγγισιμότητα
Author: Τσολακίδης, Στράτος
Format: pdf
Date: 06-2006
259. Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Author: Πετράκη, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 02-1999
260. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Author: Τσούμας, Βασίλης
Format: pdf
Date: 03-1999

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »