241. Χρήση της UML στην ανάλυση διεπιχειρησιακών διαδικασιών : το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της GRECOTEL
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Φρατζής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
242. Η χρήση του Generalized Processor Sharing αλγορίθμου για την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας στο CPRS μελέτη περίπτωσης
Συγγραφέας: Ζιώγας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
243. Αρχιτεκτονικές και επιχειρηματικά πρότυπα για δίκτυα οπτικών ινών συγκυριαρχίας πελατών
Συγγραφέας: Δερπάνης, Δημήτριος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
244. Διαχείριση των αποθεμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα : η επίδραση της ακριβούς πληροφόρησης στις κεντρικές αποθήκες
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Μαρίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
245. Σχεδίαση πολυεδρικής ταξινομίας για ένα σύστημα τουριστικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
246. Ελεύθερο λογισμικό και αξιολόγηση επενδύσεων κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Τσαπραλή, Ευγενία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
247. Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Φράγκου, Κατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
248. Παροχή ποιότητας σε δικτυακές υπηρεσίες και ειδικότερα σε πολυμεσικές εφαρμογές και σε εφαρμογές πολυμετάδοσης δεδομένων σε περιβάλλον GNU/Linux
Συγγραφέας: Παρίσης, Γεώργιος-Άγγελος
Μορφή: pdf
249. Ο ρόλος των διαφόρων επιστημονικών αναφορών στην αναζήτηση για την κατανόηση της αποτυχίας στα πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ηρακλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2005
250. Έλεγχος λογισμικού με χρήση γενετικών αλγόριθμων
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
251. Εφαρμογή συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence-BI) και ανάλυση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
Συγγραφέας: Αντωνιάδου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
252. Ανωνυμία σε δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας: Λεπενιώτου, Αλεξάνδρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
253. Μελέτη κινήτρων συμμετοχής σε κοινοτικά wlan
Συγγραφέας: Δαλακούρας, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
254. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα : ανάλυση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση κυρίαρχων τεχνολογιών, διερεύνηση επιπτώσεων
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
255. Προσέγγιση επίτευξης ευελιξίας στα συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών μέσα από τη μάθηση προσαρμογής και διαχείρισης των εξαιρέσεων
Συγγραφέας: Αρίδας, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
256. Modeling AS-level internet topology
Συγγραφέας: Κρούσκα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
257. Μηχανισμοί ατομικών κινήτρων σε περιβάλλον ομαδικής υπολογιστικής συνεισφοράς
Συγγραφέας: Σούκερα, Ευλαμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
258. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή : προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και μη προσεγγισιμότητα
Συγγραφέας: Τσολακίδης, Στράτος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
259. Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Συγγραφέας: Πετράκη, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
260. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Συγγραφέας: Τσούμας, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »