181. Δημιουργία και αξιολόγηση συστήματος ανάκτησης ελληνικών κειμένων
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
182. Μελέτη και χαρακτηρισμός της κίνησης του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με το φαινόμενο της αυτό-ομοιότητας
Συγγραφέας: Μακρυδάκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
183. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Συγγραφέας: Μπότης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
184. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Συγγραφέας: Αγγελής, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
185. Πολιτική ασφάλειας για δημόσια Π.Σ. επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
Συγγραφέας: Τσιώρας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
186. Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Συγγραφέας: Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
187. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Συγγραφέας: Τεντζεράκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
188. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Συγγραφέας: Κορού, Λίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
189. Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Συγγραφέας: Αμανατίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
190. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Σαμουηλίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
191. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Μπέλσης, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
192. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Συγγραφέας: Οικονομάκου, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
193. Παραγωγικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κοκκινοβασίλη, Παναγιώτα Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
194. Δημιουργία στατιστικών μοντέλων για την προώθηση προϊόντων στον τραπεζικό χώρο
Συγγραφέας: Καλλίρης, Ανδρέας Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
195. Στατιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση πτωχευμένων επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τη χρονική περίοδο 2001-2003
Συγγραφέας: Παππά, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
196. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Συγγραφέας: Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
197. Ανάλυση κατά συστάδες και μέθοδος Κ-Means: μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Συγγραφέας: Κουντούρης, Τηλέμαχος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
198. Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων
Συγγραφέας: Σκιά, Σοφία Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2007
199. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών της Ζακύνθου
Συγγραφέας: Παπαδάτος, Χαράλαμπος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
200. Managing and planning inventories
Συγγραφέας: Prigkis, Areti Panteli
Ημερομηνία: 03-2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »