501. Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components analysis) για την αξιολόγηση των διαιτητών υδατοσφαίρισης
Author: Σκαλοχωρίτης, Μιχαήλ Α.
Format: pdf
Date: 04-2007
502. Στέγαση και ευρώ
Author: Μπαλιάκας, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 04-2007
503. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας στις ουρές αναμονής
Author: Μποζοβίτης, Δημήτριος Α.
Format: pdf
Date: 04-2007
504. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα
Author: Κωστοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2005
505. Εισαγωγή 2ου πυλώνα (Επαγγελματικά ταμεία) στο υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα: ανάλυση - επιπτώσεις
Author: Μωϋσόγλου, Φίλιππος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2007
506. Ο.Γ.Α. - Διαδοχική ασφάλιση
Author: Σακκάς, Σωτήριος Στ.
Format: pdf
Date: 05-2007
507. Οργανωσιακή κουλτούρα και κουλτούρα ασφάλειας στους οργανισμούς
Author: Κύρτσιου, Τριανταφυλλιά
Format: pdf
Date: 12-2004
508. Αναζήτηση ιστοπεριεχομένου σε αδόμητα δίκτυα ομότιμων κόμβων : μελέτη, ορισμός και αξιολόγηση μεθόδου μείωσης διάστασης για τη διεξαγωγή συσταδοποίησης
Author: Μαγδαληνός, Παναγής
Format: pdf
Date: 02-2006
509. Σύστημα τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών με τη χρήση κινητών συσκευών
Author: Κουσαρίδας, Απόστολος
Format: pdf
Date: 02-2006
510. Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL
Author: Γαλάνης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 06-2006
511. Networking issues in wireless sensor networks and the data aggregation problem : a survey
Author: Πεδιαδιτάκης, Δημοσθένης
Format: pdf
Date: 07-2006
512. Σχεδιασμός οικονομικών μηχανισμών στην τεχνολογία Grid και ανάλυση μοντέλων για τα προβλήματα καταμερισμού πόρων και καταγραφής χρήσης
Author: Γέγος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 06-2006
513. Ένας πιθανολογικός αλγόριθμος αποκοπής καταλήξεων
Author: Στάθης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 07-2007
514. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Author: Ηλιάκης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 02-2007
515. Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL
Author: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2007
516. Ανάπτυξη διάχυτου πληροφοριακού συστήματος εικονικής ξενάγησης σε μουσεία, με χρήση τεχνολογιών μοναδικής ταυτοποίησης
Author: Μπέσκος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 02-2007
517. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και νέες οργανωτικές δομές
Author: Μπρούμας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2006
518. Mobile TV
Author: Κοντόπουλος, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2007
519. Ενοποίηση τεχνικών συμπερασματολογίας μέσω υποθέσεων (case-based reasoning) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών
Author: Καγιαμπάκης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 09-1997
520. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπης διεπαφής μάθησης, για την επεξεργασία εντολών κίνησης σε φυσική γλώσσα (Ελληνική)
Author: Τρικκαλίδης, Δημήτρης Β.
Format: pdf
Date: 09-1997

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »