361. Δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων για το ελληνικό διαδίκτυο
Συγγραφέας: Στρογγυλός, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
362. Χρονικές απόψεις της κατάταξης εγκυρότητας στον παγκόσμιο ιστό-ένας online αλγόριθμος
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
363. Ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων στη νέα οικονομία και στην ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης : επιδράσεις, εξελίξεις, προοπτικές
Συγγραφέας: Παντουβάκης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
364. Αυτόματη εξαγωγή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα σώματα κειμένων
Συγγραφέας: Χάρλας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
365. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή στρατηγική
Συγγραφέας: Τσουγράνης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
366. Μελέτη της επίδρασης της εικονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στη συμπεριφορά του καταναλωτή
Συγγραφέας: Αθερινός, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
367. Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Μεταξάς, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
368. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Συγγραφέας: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
369. Απανταχού υπολογίζειν
Συγγραφέας: Τσαπάρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
370. Ασφάλεια και διαχείριση κλειδιών στο UMTS
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
371. Αυτόματη επέκταση επερώτησης με χρήση ιεραρχικού θησαυρού
Συγγραφέας: Βασιλείου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
372. Έρευνα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" της Βουλής των Ελλήνων
Συγγραφέας: Μπήτρου, Ελένη Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002
373. Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένα δεδομένα : εφαρμογή σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού
Συγγραφέας: Σμέτη, Ελένη Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
374. Δείκτες γεωργικών τιμών στην Ελλάδα: ιστορία, μεθοδολογία, εφαρμογές και συγκρίσεις με τους αντίστοιχους δείκτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Θωμάς, Κωνσταντίνος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2002
375. Ανάλυση χρονολογικών σειρών : εφαρμογή σε οικονομικές χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Κριεκούκης, Λεωνίδας Παναγιώτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
376. Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Συγγραφέας: Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2003
377. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Συγγραφέας: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
378. Συγκριτική ανάλυση γραπτών βαθμολογιών Γ' Λυκείου ετών 2001 & 2002 Νομού Κορινθίας και εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Δασκαλόπουλος, Ιωάννης Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
379. Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων
Συγγραφέας: Κολλιάρου, Μαρία-Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
380. Το διάγραμμα των εκθετικά σταθμισμένων κινητών μέσων
Συγγραφέας: Ατσαρού, Κωνσταντίνα Νικολάου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »